Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. februar 2024Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dom i sager om statsstøtte og den faste forbindelse over Femern Bælt

Den 28. februar 2024 faldt der dom i sagerne T-7/19 Scandlines Danmark and Scandlines Deutschland/Kommissionen, T-364/20 Danmark/Kommissionen og T-390-20 Scandlines Danmark and Scandlines Deutschland/Kommissionen

Femern

Pressemeddelelse fra Domstolen

Baggrund:

Projektet om den faste forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland består af en nedsænket tunnel i Østersøen mellem Rødby på den danske ø Lolland og Puttgarden i Tyskland. Tunnelen, som bliver ca. 19 km lang, vil omfatte en elektrificeret jernbanestrækning og en motorvej. Den danske offentlige enhed Femern A/S er ansvarlig for finansiering, anlæg og drift af den faste forbindelse.

I 2014 anmeldte de danske myndigheder finansieringsmodellen for projektet til Kommissionen. Den 23. juli 2015 vedtog Kommissionen afgørelse C(2015) 5023, hvorved den besluttede ikke at gøre indsigelse mod denne model. Kommissionen fandt navnlig, at foranstaltningerne til fordel for Femern A/S til projektering, anlæg og drift af den faste forbindelse, selv om de udgjorde statsstøtte, var forenelige med det indre marked.

Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland driver bl.a. færgeforbindelser mellem Danmark og Tyskland. I 2016 opfordrede Scandlines Kommissionen til at gribe ind med hensyn til visse aftalte foranstaltninger til fordel for Fehmernprojektet, som Kommissionen ikke havde taget stilling til i sin afgørelse fra 2015. Den 28. september 2018 vedtog Kommissionen afgørelse C(2018) 6268, hvorved den konkluderede, at de omhandlede foranstaltninger ikke udgjorde ulovlig støtte, og at disse under alle omstændigheder var forenelig med det indre marked.

Ved domme af 13. december 2018, som blev stadfæstet af Domstolen ved dom af 6. oktober 2021, annullerede Retten afgørelse C(2015) 5023 for så vidt angår Femern A/S med den begrundelse, at Kommissionen ikke havde indledt den formelle undersøgelsesprocedure. Efterfølgende meddelte Kommissionen de danske myndigheder, at den havde besluttet at indlede proceduren for foranstaltningerne til fordel for Femern A/S til finansiering af den faste forbindelse.

Den 20. marts 2020 vedtog Kommissionen afgørelse C(2020) 1683 om, at foranstaltningerne i form af kapitaltilførsler og en kombination af statslån og statsgarantier til Femern A/S, som Danmark i det mindste delvist har gennemført ulovligt, udgjorde statsstøtte. I betragtning af ændringen efter indledningsafgørelsen fandt Kommissionen imidlertid, at disse foranstaltninger var forenelige med det indre marked.

I sag T-7/19 anlagde Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland sag til prøvelse af Kommissionens afgørelse C(2018) 6268. I sag 364/20 har Danmark nedlagt påstand om annullation af afgørelse C(2020) 1683, for så vidt som Kommissionen havde fastslået, at foranstaltningerne i form af kapitaltilførsler og en kombination af lån fra statsstøtte og statsgarantier til Femern A/S udgjorde statsstøtte. I sag 390/20 har Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland nedlagt påstand om annullation af afgørelse C(2020) 1683 på grund af en række fejl, som Kommissionen angiveligt begik.

 

Detaljer

Publikationsdato
28. februar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark