Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. september 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sagerne om Ryanair mod Kommissionen om statsstøtte til SAS

Statsstøtte til SAS under covid-19-pandemien: Domstolen frifinder endeligt Kommissionen i Ryanairs søgsmål vedrørende lånegarantier stillet af Sverige og Danmark i april 2020

SAS

Pressemeddelelse fra domstolen

Baggrund:

I april 2020 anmeldte Danmark og Sverige støtteforanstaltninger til fordel for selskabet SAS, der består af en garanti på en revolverende kreditlinje på op til 1,5 mia. svenske kroner (SEK). Formålet med disse foranstaltninger var delvist at kompensere SAS for skader som følge af aflysning eller omlægning af selskabets flyvninger efter indførelsen af rejserestriktioner i forbindelse med covid-19-pandemien.
Ved afgørelser af 15. og 24. april 2020 kvalificerede Kommissionen de anmeldte foranstaltninger som statsstøtte, der er forenelig med det indre marked. I henhold til denne bestemmelse er støtte, der har til formål at afhjælpe skader forårsaget af naturkatastrofer eller andre ekstraordinære begivenheder, forenelig med det indre marked.
Luftfartsselskabet Ryanair anlagde derefter sag ved Retten med påstand om annullation af disse afgørelser. Ved domme af 24. april 2021 afviste Retten Ryanairs søgsmål. 
Ryanair har appelleret Rettens domme til Domstolen.

Læs mere om sagerne C-320/21 P og C-321/21 P på domstolens hjemmeside

Detaljer

Publikationsdato
28. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark