Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. februar 2024Repræsentationen i Danmark

Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd

Som opfølgning på december-topmødet mødtes EU's ledere 1. februar 2024 for bl.a. at drøfte midtvejsrevisionen af EU's langsigtede budget for 2021-2027 og støtten til Ukraine - Konklusioner

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the special Brussels European Council

Det Europæiske Råds konklusioner

Første revision af det langsigtede EU-budget skal hjælpe med at tackle EU's vigtigste udfordringer - Pressemeddelelse fra Kommissionen

Indledende bemærkninger af Ursula von der Leyen på den fælles pressekonference med formand Charles Michel efter topmødet

EU's ledere gav grønt lys for yderligere finansiering til den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og drøftede støtten til Ukraine.

De drøftede også situationen i Mellemøsten og landbruget og hyldede den tidligere formand for Europa-Kommissionen, Jacques Delors, som gik bort 27. december 2023.

Indbydelse fra formand Charles Michel forud for mødet

Foreløbig dagsorden

Baggrund:

I lyset af hidtil usete og uventede udfordringer, bl.a. Ruslands angrebskrig mod Ukraine, den globale covid-19-pandemi og stigende renter, er det nødvendigt at styrke EU's langsigtede budget, da det er kommet under pres.

I den forbindelse skal lederne drøfte den foreslåede midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme (FFR) 2021-2027, som omfatter oprettelsen af en Ukrainefacilitet for at skabe langsigtet stabilitet for Ukraine og platformen for strategiske teknologier for Europa (STEP) for at gøre Europa mere konkurrencedygtigt.

I december drøftede lederne på grundlag af forhandlingsrammen, hvordan vi kan finansiere vores mest presserende behov og fremtidige prioriteter, bl.a. støtte til Ukraine, migration og den eksterne dimension, NextGenerationEU-rentebetalinger og særlige instrumenter. Forhandlingsrammen indeholder en supplerende finansieringsramme på 64,6 mia. €, som bør anvendes til følgende nye prioriteter:

  • 50 mia. € til Ukrainefaciliteten (17 mia. € i tilskud og 33 mia. € i lån)
  • 2 mia. € til migration og grænseforvaltning
  • 7,6 mia. € til nabolandene og verden
  • 1,5 mia. € til Den Europæiske Forsvarsfond under det nye instrument STEP
  • 2 mia. € til fleksibilitetsinstrumentet
  • 1,5 mia. € til solidaritets- og nødhjælpsreserven

10. januar 2024 godkendte EU-ambassadørerne delvise mandater vedrørende Ukrainefaciliteten og STEP

Midtvejsrevision af EU's langsigtede budget 2021-2027 (baggrundsinformation)

Tidslinje – Midtvejsrevision af EU's langsigtede budget 2021-2027 (baggrundsinformation)

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. februar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark