Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. maj 2017Repræsentationen i Danmark

En dybere Økonomisk og Monetær Union i Europa

Kommissionen har præsenteret mulige initiativer til at skabe en dybere Økonomisk og Monetær Union i EuropaEfter at have præsenteret sin Hvidbog om Europas fremtid den 1. marts offentliggør Kommissionen i dag et debatoplæg med mulige initiativer til...

lup_euro_istockphoto_thinkstock-web.jpg

Debatoplægget tager udgangspunkt i de fem formænds rapport fra juni 2015, og formålet er både at sætte gang i debatten om Den Økonomiske og Monetære Union og at hjælpe med at finde frem til en fælles vision for dens kommende opbygning. I oplægget er der taget nøje hensyn til debatten i medlemsstaterne og de øvrige EU-institutioners holdninger. Det indeholder nogle konkrete skridt, der kunne tages forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019, samt forslag til yderligere initiativer, der kunne træffes i de efterfølgende år, når Den Økonomiske og Monetære Union er blevet fuldt udbygget.

Baggrund

Dette oplæg er det tredje ud af fem, som blev annonceret i Hvidbogen om Europas fremtid, der skitserer de vigtigste udfordringer og muligheder, som Europa vil stå over for i det kommende årti. Hvidbogen markerede starten på en proces, hvor EU-27 sætter kursen for den fremtidige Union. For at fremme denne debat vil Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet og interesserede medlemsstater være vært for en række debatter om Europas fremtid i byer og regioner rundt om i Europa.

Det debatoplæg, der præsenteres i dag, er en opfordring til alle til at give deres syn på Den Økonomiske og Monetære Unions fremtid, og det indgår i den bredere debat om Europas fremtid. Vejen frem skal bygges på bred konsensus og tage hensyn til de globale udfordringer, der ligger forude. I den forbindelse bidrager debatoplæggene om styring af globaliseringen og om Europas sociale dimension samt det kommende oplæg om EU's fremtidige finanser også til debatten om fremtiden for vores økonomiske og monetære union.

Kommissionen vil også offentliggøre et oplæg om fremtiden for Europas forsvar.

Yderligere oplysninger

De fem formænds rapport

Hvidbogen om Europas fremtid

Oplægget om Europas sociale dimension og oplægget om styring af globaliseringen

Detaljer

Publikationsdato
31. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark