Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. juni 2017Repræsentationen i Danmark

Energi-kommissær og næstformand Maros Sefcovic i Jylland den 1. juni

Den 1. juni besøger Europa-Kommissionens næstformand Maros Sefcovic Danmark, for at sætte fuld fokus på den europæiske energiunion.

maros_sefcovic-web.jpg

Sefcovic starter sin tur i det sydvestlige Jylland, hvor han bl.a. besøger Lego, som har effektiviseret sin produktion for at opnå større energieffektivitet og bæredygtighed.

Om formiddagen er han i Esbjerg, hvor han møder borgerne ved et stort anlagt offentligt møde, hvor alle er velkomne til at drøfte både energi og klima og EU i al almindelighed.

Senere på dagen er han i Fredericia, hvor han besøger ARLA, der er imponerende eksempel på energistyring, herunder systematisk mapping af besparelsesmuligheder, gennemførelse af initiativer til højere effektivitet og kontinuerlige vurderinger og målinger. ALLAs klimapolitik dækker både landmændene, produktionsfaciliteterne, emballering og transport.

Mere om Kommissærens besøg:

- Jeg er på "Energy Union Tour" i Danmark. Danmark er leder i politikkerne vedvarende energi, energieffektivitet og håndtering af klimaforandringen. DK er også en stærk støtte for EU's Energiunion: iflg. det seneste Standard Eurobarometer, EU's opinionsundersøgelser, er den danske støtte højere end EU gennemsnittet.

- Jeg har kunnet iagttage hvor fremskridtsorienterede disse politikker er, ikke bare på regeringsniveau men også i virksomheder og blandt studerende. Jeg har besøgt LEGO, taget del i en Borgerdialog og vil nu spise frokost med ledende energiselskaber og interessenter (vært: Syd Energi); senere besøger jeg ARLA I Fredericia og mødes med minister Lars Chr. Lilleholt.

Hvordan går det så i Danmark?

  • Vedvarede Energi.

Med 30,8 % vedvarende energi I det endelig energiforbrug har DK nået sit 2020 mål (30 %) og har et ambitiøst 50 % mål for 2030. Jeg er imponeret over potentialet for havvindmøller: DONG har således vundet tre udbud Tyskland, hvoraf de to er med 0 Euro i subsidier, altså på rene markedsvilkår.

  • Energieffektivitet.

DK har allerede nået 2020 målet

  • Drivhusgasser

DK har et ambitiøst mål om en nedsættelse med 39 % og gør sig store anstrengelser for at nå det. Den største udfordring er udledninger fra transportsektoren. Danmark har de største udledninger per capita i EU med 3.000 for tidligt døde årligt på grund af luftforurening, ikke mindst forårsaget af den aldrende flåde af køretøjer. Vi byder i Kommissionen alle tiltag velkomne, der sigter mod indførelse af lav- eller 0-udstødnings køretøjer som elektriske biler. Dette er også et højt prioriteret tema på EU plan, som afspejlet i den mobilitetspakke, Kommissionen har fremlagt i dag, der har et særskilt element af ren eller bæredygtig mobilitet

  • Energiforbindelser over grænserne (interconnection)

Denne er på 47 %, og DK gør sig anstrengelser for at blive endnu mere forbundet med Polen (Baltiske Pipeline) og Norge fsva. gas og med Tyskland og Nederlandene fsva. elektricitet

  • Europa er klar til at bistå.

Europa er klar til at bistå, også på området infrastruktur. EU's Strukturfonde har i alt 1,54 Mia € til rådighed i årene 2014 – 2020, af hvilke 206,6 Mio € i Regionalfonden hvoraf 53 Mio € er reserveret til Energiunionen. Der er desuden 5 projekter under den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer herunder to energiprojekter til i alt 238 Mio € med mulighed for yderligere 677 Mio € klar til at blive investeret.

Jeg er også i Danmark for at diskutere den Nationale Energi- og Klimaplan. Jeg vil i den sammenhæng drøfte med minister Lilleholt arbejdet på den nye brede politiske aftale om energi på grundlag af arbejdet i Den Nationale Energikommission, som sætter mål for 2030. Danmark arbejder også på at udvikle en non-ETS strategi [ETS = Emission Trading System, EU's kvotesystem for drivhusgasudledninger]. Begge kunne være grundlag for den nationale energiplan. Jeg opmuntrer Danmark til at anvende eksisterende samarbejdsstrukturer i diskussionerne om denne Nationale Energi- og Klimaplan.

Til slut vil jeg blot understrege vigtigheden af Forskning & Innovation og opmuntre Danmark til at deltage og tage lederskab et kommende "Mission Innovation"-besøg I Kina.

Detaljer

Publikationsdato
1. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark