Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. februar 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Enighed om nye europæiske regler, som forbedrer retfærdigheden i onlineplatformes handelspraksis

Politisk aftale om de første regler nogensinde, der har til formål at skabe et retfærdigt, gennemsigtigt og forudsigeligt erhvervsklima for virksomheder og erhvervsdrivende, når de benytter sig af onlineplatforme.

-thinkstockphotos-istock-firkantet.jpg

Erhvervsdrivende, der sælger online gennem markedspladser, hoteller, der bruger bookingplatforme og appudviklere er blandt dem, der vil få gavn af de nye regler, der er vedtaget i dag. Den nye forordning vil skabe et mere forudsigeligt og gennemsigtigt onlinehandelsmiljø, og den vil give nye muligheder for at bilægge tvister og afhjælpe klager.

Som en del af strategien for et digitalt indre marked vil de nye regler gælde for hele onlineplatformøkonomien, svarende til ca. 7000 onlineplatforme eller markedspladser, der er aktive i EU. Dette omfatter globale giganter, men også og meget små nystartede virksomheder, der dog ofte har en betydelig forhandlingsstyrke i forhold til erhvervsbrugere. Visse bestemmelser vil også gælde for søgemaskiner, særligt bestemmelserne om gennemsigtighed i rangeringen.

Ifølge en eurobarometerundersøgelse anvender næsten halvdelen (42 %) af små og mellemstore virksomheder i EU onlinemarkedspladser til at sælge deres varer og tjenester. En konsekvensanalyse, som Kommissionen foretog forud for fremlæggelsen af forslaget, viste, at næsten 50 % af de europæiske virksomheder, der benytter sig af platforme, oplever problemer. 38 % af de problemer, der opstår vedrørende kontraktuelle forhold, bliver aldrig løst, og 26 % løses, men med vanskeligheder, og det betyder, at 1,27-2,35 mia. EUR i direkte salg går tabt.

Små virksomheder vil især nyde godt af disse umiddelbare fordele:

 1. Et forbud mod visse former for urimelig praksis
 • Ikke flere pludselige, uforklarede suspensioner af konti. Digitale platforme kan med de nye regler ikke længere lukke eller stille en sælgers konto i bero uden at give en tydelig begrundelse og mulighed for at appellere. Platformene vil også skulle genåbne sælgeres konti, hvis suspensionen er sket ved en fejl.
 • Klare og forståelige betingelser og forhåndsvarsel om ændringer. Betingelser og vilkår skal være let tilgængelige og udformet i et klart og forståeligt sprog. Når betingelser og vilkår ændres, skal der gives mindst 15 dages varsel for at give virksomhederne mulighed for at tilpasse deres forretning til ændringerne. Der skal gives længere varsel, hvis ændringerne kræver komplekse tilpasninger.
 1. Større gennemsigtighed ved onlineplatforme
 • Gennemsigtig rangering. Markedspladser og søgemaskiner skal oplyse, hvilke hovedkriterier de bruger til at rangere varer og tjenester på deres websted for på den måde at hjælpe sælgere med at forstå, hvordan de kan optimere deres synlighed på webstedet. Denne regel har til formål at hjælpe sælgerne uden at give mulighed for at snyde rangeringssystemet.
 • Oplysningspligt for visse typer forretningspraksis. Nogle onlineplatforme stiller ikke kun en markedsplads til rådighed, men sælger også samtidig varer eller tjenester på samme markedsplads. Ifølge de nye regler for gennemsigtighed skal platforme oplyse samtlige fordele, de eventuelt giver deres egne produkter i forhold til andres. De skal også oplyse, hvilke oplysninger de indsamler, hvordan de bruger dem, og i særdeleshed hvordan de deles med eventuelle andre forretningspartnere. For personoplysninger er det reglerne i den generelle forordning om databeskyttelse, der finder anvendelse.
 1. Nye muligheder for tvistbilæggelse.

I dag er sælgere ofte hjælpeløse og har ingen måde at gøre indsigelse eller løse tvister på, hvis der opstår problemer. Det vil der blive ændret på med de nye regler.

 • Alle platforme skal indføre et internt klagehåndteringssystem, der skal bistå erhvervsbrugere. Kun de allermindste platforme målt i antal brugere og omsætning vil være undtaget fra denne forpligtelse.
 • Platformene vil skulle give erhvervsbrugere flere muligheder for at løse eventuelle problemer ved hjælp af mæglere. Dette skal bidrage til at løse flere problemer uden domstolenes indblanding, hvilket skal spare virksomhederne både tid og penge.
 1. Håndhævelse
  • Virksomhedssammenslutninger vil kunne indbringe platforme for retten med henblik på at standse misligholdelse af reglerne. Dette skal bidrage til at overvinde frygten for repressalier og til at sænke den individuelle virksomheds omkostninger til retssager, hvis de nye regler ikke følges. Medlemsstaterne kan endvidere udpege en offentlig myndighed med håndhævelsesbeføjelser, hvis de ønsker det, og virksomheder kan så henvende sig til disse.

De næste skridt

De nye regler træder vil være gældende i 12 måneder efter deres vedtagelse og offentliggørelse, og de vil blive taget op til fornyet gennemgang efter 18 måneder for at sikre, at de holder trit med den hurtige udvikling på markedet. EU har også oprettet et observationscenter for onlineplatforme, der skal overvåge, hvordan markedet udvikler sig, og hvordan reglerne gennemføres.

Baggrund

Platforme tilbyder en lang række muligheder for hurtig og effektiv adgang til internationale forbrugermarkeder, og det er grunden til, at de er blevet de primære handelssteder for millioner af succesrige virksomheder. Visse strukturelle problemer har imidlertid ført til urimelig handelspraksis mellem virksomheder, som er blevet afhængige af onlineplatforme for at nå ud til deres kunder, og undermineret platformenes innovationspotentiale.

I Kommissionens meddelelse om onlineplatforme fra maj 2016 blev der udpeget visse områder, hvor der er behov for en større indsats for at sikre et tillidsbaseret, retmæssigt og innovationsdrevet økosystem i EU. Som resultat heraf fremsatte Kommissionen i april 2018 et forslag til en EU-forordning om retfærdighed og gennemsigtighed ved handel på onlineplatforme samt om oprettelsen af et observationscenter for onlineplatformøkonomien. Dette initiativ fører de tilsagn, der blev afgivet i Kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand fra 2017, om at skabe et rimeligt, forudsigeligt, bæredygtigt og pålideligt erhvervsklima i onlineøkonomien, ud i livet.

De nye regler bakkes op af en konsekvensanalyse med konklusioner og synspunkter fra interessenter, der er indsamlet i løbet af en toårig faktaundersøgelse.

Detaljer

Publikationsdato
13. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark