Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. januar 2017Repræsentationen i Danmark

Erasmus fylder 30 år

Kommissionen har offentliggøre sin årlige rapport om Erasmus+, hvori programmets resultater vurderes ligesom fremskridtene hen imod målet om at 4 mio. personer skal have fået støtte af programmet mellem 2014 og 2020. Offentliggørelsen kommer samtidig...

erasmus-web.jpg

Fejringen vil finde sted på europæisk, nationalt og lokalt plan.

Baggrunden:

Programmet Erasmus+ støtter moderniseringen af EU's uddannelsessystemer. Gennem de seneste tre årtier har programmet været til gavn for næsten 300 000 studerende på videregående uddannelser om året, hvilket har givet unge europæere mulighed for at studere og uddanne sig, få arbejdserfaring, være frivillig i udlandet og udvikle både hårde og bløde kompetencer uden for deres hjemlande.
Erasmus+ har med tiden udvidet omfanget af sin støtte, så den nu dækker praktikophold og lærlingepladser og mange tiltag inden for sportsområdet. Udover at være et udvekslingsprogram, så er Erasmus+ dermed med tiden blevet et vigtigt redskab til at danne bro mellem uddannelsesverdenen og arbejdslivet. Dets geografiske omfang er også blevet udvidet fra 11 lande i 1987 til 33 i dag.
Det nuværende syvårsprogram (2014-2020) har et budget på 14,7 mia. € . Det er en stigning på 40 % i forhold til tidligere, hvilket afspejler EU's vilje til at investere i den europæiske ungdom

Detaljer

Publikationsdato
26. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark