Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. november 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Et europæisk uddannelsesområde inden 2025

Debatten om Europas fremtid er i fuld gang, og Kommissionen har præsenteret sin vision for, hvordan vi kan skabe et europæisk uddannelsesområde inden 2025 - Kommissionens bidrag til topmødet i Göteborg (17. november 2017)

istockphoto_thinkstock

Idéerne er tænkt som et bidrag til EU-ledernes møde i Göteborg den 17. november, hvor de skal drøfte fremtiden for uddannelses- og kulturområdet. Kommissionen mener, at det er i alle medlemsstaternes interesse at udnytte det fulde potentiale af uddannelse og kultur som en drivkraft for jobskabelse, økonomisk vækst og social retfærdighed og som et middel til at Europas mange identiteter.

Baggrund

Det primære ansvar for uddannelses- og kulturpolitik ligger hos de nationale, regionale og lokale myndigheder i medlemsstaterne. Den Europæiske Union har imidlertid spillet en vigtig supplerende rolle i årenes løb. Dette er navnlig tilfældet, når der er tale om grænseoverskridende aktiviteter. F.eks. har Erasmus-programmet (Erasmus+ siden 2014) efter 30 år givet 9 millioner mennesker mulighed for at gennemføre studie- eller praktikophold, undervise eller udføre frivilligt arbejde i et andet land.

I løbet af de seneste ti år har EU også udviklet en række "bløde" værktøjer til at hjælpe medlemsstaterne i udformningen af de nationale politikker. Siden 2000 har medlemsstaterne samarbejdet under "strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet", som fastsætter fælles mål og benchmarks.

I 2010 satte EU sig to uddannelsesmål under Europa 2020-strategien, hvor der allerede er nået reelle fremskridt. Antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, er faldet fra 13,9 % i 2010 til 10,7 % i 2016 med det mål at nå ned på 10 % senest i 2020. Antallet af studerende med en gennemført videregående uddannelse er steget til 39,1 % i 2016 fra 34 % i 2010, og målet er at nå op på 40 % senest i 2020.

Kommissionen mener, at tiden nu er inde til at bygge videre på dette grundlag og gå endnu længere.

Med henblik på at styre denne reformproces og stimulere drøftelserne om EU's fremtid fremlagde kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand den 13. september 2017 en køreplan for en mere forenet, stærkere og mere demokratisk Union. På mødet i Göteborg den 17. november 2017 vil lederne få mulighed for at drøfte, hvordan vi kan styrke den europæiske identitet ved hjælp af uddannelse og kultur.

Detaljer

Publikationsdato
14. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark