Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. juli 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU bekræfter sit stærke partnerskab med Grønland

Neven Mimica, der er kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, mødtes i dag med Vivian Motzfeldt, Grønlands naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, for at diskutere forbindelserne mellem EU og...

Stærkt EU-partnerskab med Grønland

Motzfeldt udtaler, at "Grønland påskønner i høj grad sit særlige partnerskab med EU. Det er en politisk prioritet for den nye regering at fremme vores forbindelser. Vi ser frem til at samarbejde om at bekræfte og styrke dette vigtige partnerskab."

Kommissær Mimica understregede, at: "Den Europæiske Union er fortsat engageret i at fortsætte og yderligere udvikle vores tætte partnerskab med Grønland, som er et resultat af vores langvarige historiske, politiske og kulturelle forbindelser. Vores forbindelser er fortsat meget tætte. Grønland er vores nøglepartner i Arktis, og det er fortsat en vigtig prioritet for os at støtte Grønlands bæredygtige udvikling, hvilket man kan se i den øgede finansiering, som vi har foreslået for nylig for perioden 2021-2027."

Kommissæren bekræftede dermed vigtigheden af EU's forbindelser med Grønland og Danmark og understregede, at den foreslåede associeringsafgørelse vil sikre, at det særlige partnerskab med Grønland kan blive ved med at blive udbygget og blive tættere på de samme betingelser som i den nuværende ramme. Kommissionen forventer faktisk, at den foreslåede afgørelse vil fremme lettere gennemførelse og samarbejde samt føre til et øget finansielt tilskud til Grønland på 225 mio. euro i perioden 2021-2027, hvilket er en stigning fra 217,8 mio. euro i den seneste periode.

Baggrunden

Grønland har været associeret med Den Europæiske Union som et oversøisk land og territorium, siden Grønland trak sig ud af Fællesskabet i 1985 efter at have opnået hjemmestyre. Der er 25 oversøiske lande og territorier (OLT'er) associeret med EU gennem forfatningsmæssige forbindelser til fire af medlemsstaterne (Danmark, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige). Rådets afgørelse EU/2013/755 – associeringsafgørelsen (OAD) – omhandler forbindelserne mellem OLT'erne, de medlemsstater de er forbundne med, og Den Europæiske Union. Den fastsætter det særlige forhold, som OLT'er har med EU som en del af "EU-familien", og den særlige retlige ramme, der gælder for dem.

Selv om OAD er gældende for alle OLT'er, herunder Grønland, for så vidt angår finansiering og forbindelserne mellem EU, Grønland og Danmark, så er samarbejds- og finansieringsbevillingen, der kommer fra EU-budgettet, fastsat i en særskilt afgørelse (Rådets afgørelse EU/2014/137 – Grønlandsafgørelsen). Grønlands forbindelser med EU er endvidere omfattet af Grønlandstraktaten, fiskeripartnerskabsaftalen og den fælles erklæring fra 2015.

Den nye associeringsafgørelse træder i kraft den 1. januar 2021. Selv om den nye OAD ikke længere vil være suppleret med et særskilt instrument for Grønland, så forbliver de særlige forhold i forbindelserne med Grønland de samme som hidtil, og de er fremhævet gennem hele Kommissionens OAD-forslag.

Detaljer

Publikationsdato
20. juli 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark