Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. maj 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU-budgettet for 2018

Kommissionen har fremsat forslag til EU's budget for 2018.Budgettet omfatter forpligtelser på 161 mia. EUR, som skal anvendes til at stimulere jobskabelsen, særlig for unge mennesker, og fremme vækst og strategiske investeringer.

rabat_istockphoto_web.jpg

Med næste års EU-budget bygges der videre på de tiltag, der allerede er iværksat i de forløbne år, og der vil blive gjort en effektiv indsats for at tackle migrationsudfordringen, både i og uden for EU. Forbedret rapportering vil gøre det muligt at sætte større fokus på de konkrete resultater, der opnås takket være EU-finansieringen.

Baggrund

Forslaget til EU's budget omfatter to beløb for hvert af de programmer, der skal finansieres, nemlig forpligtelser og betalinger. Ved "forpligtelser" forstås de midler, der kan indgås kontrakter for i et givet år, og ved "betalinger" forstås de midler, der faktisk udbetales. I forslaget til budget for 2018 udgør forpligtelserne 161 mia. EUR (en forøgelse på 1,4 % i forhold til 2017), mens betalingerne udgør 145 mia. EUR (en forøgelse på 8,1 % i forhold til 2017), der skyldes programmerne under EU's struktur- og investeringsfonde for 2014-2020, som forventes at nå op på fuld gennemførelseshastighed i 2018 efter en langsom start i de første år.

Detaljer

Publikationsdato
30. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark