Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. november 2023Repræsentationen i Danmark

EU @ COP28

Verdens ledere til FN’s klimakonference der fandt sted i Dubai i De Forenede Arabiske Emiraterd. 30. november til 13. december 2023

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) meeting in Dubai, United Arab Emirates/COP28

EU sikrer aftale på COP28 om at fremskynde omstillingen væk fra fossile brændstoffer, tredoble vedvarende energi og fordoble energieffektiviteten i dette årti - Pressemeddelelse

Indledende bemærkninger af kommissær Wopke Hoekstra på den afsluttende COP28-forsamling

Erklæring fra Ursula von der Leyen om resultatet af COP28

 

Baggrund:

EU vil være repræsenteret af Det Europæiske Råds formand, Charles Michel, Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og det spanske formandskab for Rådet. EU-delegationen vil blive ledet af Europa-Kommissionen og det spanske formandskab.

Udtalelse af formand Ursula von der Leyen og formand Charles Michel på COP28

Pressemeddelelse

EU vil yde finansiel støtte på 175 mio. euro til nedbringelse af methanemission

EU i spidsen for globalt initiativ på COP28, som skal tredoble vedvarende energi og fordoble energieffektiviteten inden 2030

EU støtter vigtige COP28-initiativer om genopretning og fred

Ursula von der Leyen fremmer det globale samarbejde om CO2-prissætning ved et arrangement på højt plan på COP28
Talen ved arrangementet om det globale samarbejde om CO2-prissætning

 

EU's forhandlingsmandat til COP28

Kommissionens forhandlingsteam vil presse på for at få gennemført de eksisterende tilsagn og således gå fra ambitiøse ord til konkrete handlinger.

EU opfordrer til højere ambitioner på COP28 med en hurtigere reduktionen af emissioner og omstilling til ren energi

Formand von der Leyen deltager i det globale klimatopmøde, der markerer den officielle åbning af FN's klimakonference COP28 i Dubai. EU vil opfordre alle parter til hurtigt at træffe foranstaltninger, der nedbringer drivhusgasemissionerne i dette årti og til at overholde de forpligtelser, de har indgået i Parisaftalen om at begrænse den globale opvarmning til under 2 °C og til at sigte mod 1,5 °C.

Den 1. december vil formand Ursula von der Leyen i EU's pavillon være vært for et arrangement på højt plan om at fremme anvendelsen af CO2-markeder i overensstemmelse med Parisaftalen, et arrangement om lanceringen af banebrydende EU-energiprojekter og et arrangement om partnerskabet med Vietnam om en retfærdig energiomstilling. Den 2. december vil formanden lancere det globale tilsagn om vedvarende energi og energieffektivitet sammen med COP28-formandskabet med henblik på at tredoble kapaciteten af vedvarende energi og fordoble tiltagene for energieffektivitet senest i 2030. Hun vil også tale på topmødet om "Super-Pollutants", deltage i arrangementet "Coal Transition Accelerator" (CTA), deltage i den globale rundbordskonference om gennemførelsesmetoder og levere den officielle EU-erklæring på plenarmødet med formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel.

Fra den 6. december vil klimakommissær Wopke Hoekstra lede EU's forhandlingsteam i den formelle beslutningsproces på COP28, herunder den første globale statusopgørelse i henhold til Parisaftalen. Dette vil en anledning for alle parter til at se nærmere på de fremskridt, der er gjort, og de foranstaltninger, der er nødvendige for at justere vores kurs mod et sikrere klima og overholdelse af målene i Parisaftalen. EU vil navnlig tilskynde alle partnere til at nå til enighed om globale energimål til fremskyndelse af udfasningen af fossile brændstoffer med uformindsket CO2-udledning som led i den skærpede globale indsats til afbødning af klimaændringer.

Ledende næstformand Maroš Šefčovič (1.-6. december), næstformand Dubravka Šuica (8. december), kommissær Johannes Hahn (3. december), kommissær Janez Lenarčič (3. december), kommissær Kadri Simson (3.-5. december) og kommissær Virginijus Sinkevičius (9. december) deltager også i COP28.

 

Baggrund:

Hvert år mødes COP for at fastlægge ambitioner og ansvar for klimaindsatsen og for at identificere og vurdere klimaforanstaltninger.

Årets konference afholdes af De Forenede Arabiske Emirater, som har formandskabet for COP28.

Formandskabets handlingsplan for gennemførelse af søjlerne i Parisaftalen fokuserer på fire områder:

 • fremskynde energiomstillingen
 • fastsætte klimafinansiering
 • sætte natur, mennesker, liv og levebrød i centrum for klimaindsatsen
 • understøtte alt med fuld inklusivitet

De vigtigste punkter på dagsordenen for COP28 forventes at være:

 • en global statusopgørelse
 • arbejdsprogrammet vedrørende modvirkning
 • den globale målsætning for tilpasning
 • klimafinansiering, herunder finansielle ordninger for tab og skader

 

EU's holdning med henblik på COP28

Rådet nåede til enighed om EU's holdning i konklusioner, der blev godkendt 16. oktober 2023.

I konklusionerne fremhæver Rådet de muligheder, som en ambitiøs klimaindsats fører med sig for planeten, verdensøkonomien og befolkningerne, og betydningen af at sikre en retfærdig omstilling til bæredygtige, klimarobuste og klimaneutrale økonomier og samfund, der ikke lader nogen i stikken.

Rådet understreger, at det globale ambitionsniveau skal øges betydeligt for at holde 1,5 °C-målet inden for rækkevidde, og opfordrer til:

 • kollektiv styrkelse af de nationalt bestemte bidrag (NDC'er)
 • global udfasning af fossile brændstoffer med uformindsket CO₂-udledning og et højdepunkt i forbruget af dem i dette årti
 • et helt eller overvejende dekarboniseret globalt elsystem i 2030'erne
 • udfasning af subsidier til fossile brændstoffer, som ikke afhjælper energifattigdom eller støtter en retfærdig omstilling, så snart som muligt
 • en global indsats for tredobling af den installerede kapacitet inden for vedvarende energi og fordobling af forbedringsraten for energieffektivitet inden udgangen af 2030
 • at alle parter gør en større indsats for at integrere klimaændringstilpasning og ‑modstandsdygtighed i eksisterende politikker og programmer inden for alle relevante sektorer
 • at alle lande øger deres bestræbelser på at mobilisere finansiering til at støtte klimaindsatsen

EU er desuden fast besluttet på at samarbejde med alle parter om:

 • fortsat at fremme gennemførelsen af den udvidede ramme for gennemsigtighed
 • at fremme en inklusiv drøftelse om UNFCCC's fremtid
 • at fremme gennemførelsen af Glasgowarbejdsprogrammet for tiltag til øget klimabevidsthed
 • at behandle kønsdimensionen
 • at drøfte gennemførelse af klimaindsatsen i landbruget og fødevaresikring

17. oktober vedtog Rådet også konklusioner om klimafinansiering. I konklusionerne fremhæves EU-landenes tilsagn om at mobilisere 100 mia. $ om året indtil 2025 for at hjælpe udviklingslandene med at håndtere virkningerne af klimaændringer. De forventer, at dette mål vil blive nået i 2023 for første gang.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
30. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark