Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. marts 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU genoptager importen af økologiske produkter fra Norge og Island

Økologiske produkter fra Island og Norge, herunder norske økologiske laks, kan igen importeres til EU og sælges i henhold til EU's regler om økologi, efter at de relevante bestemmelser er blevet indarbejdet i aftalen om Det Europæiske Økonomiske...

laks-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Den længe ventede afgørelse blev truffet af Det Blandede EØS-Udvalg i dag og sætter en stopper for en periode på 8 år, hvor økologiske producenter fra Norge og Island (de berørte EØS-lande) var underlagt forældede regler, der ikke længere anvendes i EU. Som følge af vedtagelsen af denne afgørelse kan importen fra EØS-landene af økologiske laks, der produceres og certificeres i overensstemmelse med EU's regler, genoptages den 18. marts 2017.

EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter Phil Hogan gav afgørelsen følgende ord med på vejen: "Jeg er glad for at se, at vores EØS-partnere har indset vigtigheden af fælles standarder og deres fordele for såvel producenter som forbrugere. Reglerne sikrer lige konkurrencevilkår mellem økologiske producenter i EU og EØS til gensidig fordel. Kommissionen vil aldrig acceptere en udvanding af vores høje standarder for produkter, der produceres, importeres og markedsføres som økologiske. Det er vores ansvar at sikre forbrugernes tillid og garantere troværdigheden af EU's økomærke.

EU vedtog første gang regler om økologisk produktion og mærkning i 1991, men ajourførte dem i 2007, hvilket i mange tilfælde førte til strengere regler. Senere er der indført supplerende produktionsregler, navnlig for økologisk akvakulturproduktion i 2009. Alle disse regler blev obligatoriske for EU-producenter i januar 2015, og den forsinkede indarbejdelse i EØS-aftalen skabte en situation med ulige behandling af producenter og operatører.

For EU's regler for produktion og certificering af økologiske laks betød forsinkelsen, at akvakulturprodukter fra EØS-landene ikke kunne importeres og sælges som økologiske i EU, hvilket havde konsekvenser for producenterne i EØS-landene og importørerne og forarbejdningsvirksomhederne i EU.

EØS-myndighederne havde udsat indarbejdelsen af de nye regler på grund af udestående anmodninger om visse tekniske undtagelser, navnlig med hensyn til anvendelsen af fiskemel i dyrefoder og en vis fleksibilitet i forbindelse med mærkningen. Disse anmodninger er nu blevet trukket tilbage.

Baggrund

Økologisk produktion er den eneste del af lovgivningen om EU's fælles landbrugspolitik, der falder ind under EØS-aftalens anvendelsesområde. Denne aftale, som trådte i kraft den 1. januar 1994, forener EU's medlemsstater og de tre EØS-lande (Island, Liechtenstein og Norge) i et indre marked. Det hedder i aftalen, at alle EU-retsakter, der falder ind under dens anvendelsesområde, skal indarbejdes uden ophold. Forsinkelsen i denne forbindelse betød, at EØS-landene stadig anvendte de regler for økologisk produktion, som EU vedtog i 1991. Indarbejdelsen af EU-reglerne indebærer, at man bilateralt anerkender reglerne officielt og slår fast, at de skal overholdes. Dette baner vejen for, at økologiske produkter kan importeres fra EØS og sælges som økologiske inden for EU. Lovgivningen om fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, og derfor vedrører indarbejdelsen og resultatet heraf kun Island og Norge.

Detaljer

Publikationsdato
17. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark