Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. februar 2017Repræsentationen i Danmark

EU godkender NKT's overtagelse af ABB's højspændingskabel- og kabeltilbehørsvirksomheder

Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt den påtænkte overtagelse af ABB's højspændingskabelvirksomhed og strømkabeltilbehørsvirksomhed uden betingelser. Kommissionen har konkluderet, at den fusionerede enhed fortsat vil være...

kabel-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Både NKT's og ABB's højspændingskabelvirksomheder udvikler og leverer strømkabler og kabeltilbehør. Kommissionen har i sin undersøgelse set på, hvilke konsekvenser det vil have for konkurrencen, at en konkurrent fjernes, og hvorvidt transaktionen vil gøre det mere sandsynligt, at de resterende aktører vil samordne deres konkurrencemæssige adfærd.

Denne vurdering er vigtig i betragtning af den tradition for ulovlig samordning, der har været i branchen. I 2014 konstaterede Kommissionen, at de største producenter af højspændingskabler, herunder NKT og ABB, var involveret i et kartel, der havde til formål at begrænse konkurrencen om jord- og undervandskabelprojekter med højspændingskabler. Producenterne havde indgået aftaler om markeds- og kundedeling. Kartellet drejede sig blandt andet om, at japanske og koreanske producenter afholdt sig fra at konkurrere om kontrakter i EØS og således holdt sig væk fra de europæiske virksomheders hjemmemarked.

Kommissionens undersøgelse fokuserede på parternes overlappende aktiviteter for højspændingskabler, navnlig på undervandskabler til vekselstrøm og undervandskabler til jævnstrøm. Disse kabler anvendes til at forbinde transmissionsnet, der er adskilt af vand, og at føre den el, der produceres af havvindmølleparker, ind på land. NKT er en potentielt ny aktør på markedet for jævnstrømsundervandskabler.

På grundlag af resultaterne af Kommissionens omfattende markedsundersøgelse fandt Kommissionen, at den påtænkte erhvervelse ikke ville føre til en væsentlig reduktion af konkurrencen, og at der stadig ville være en række stærke konkurrenter efter transaktionen. Kommissionens undersøgelse viste navnlig, at konkurrenter fra Asien, såsom LS Cables og Sumitomo, for nyligt med succes har fået adgang til markedet. Disse virksomheder er nu med til at fremme og sikre konkurrencen på markederne for højspændingskabler og kabeltilbehør.

Virksomheder og produkter:

ABB's højspændingskabel- og kabeltilbehørsvirksomheder er to helejede virksomheder i ABB-koncernen og en del af ABB's afdeling for elnet. Virksomhederne har geografisk fokus på Europa og er aktive inden for udvikling, fremstilling og salg af: i) strømkabelsystemer med højspænding og meget høj spænding og ii) kabeltilbehør, der er designet til brug sammen med strømkabler.

NKT fremstiller og leverer kabelløsninger gennem sin kabeldivision. Virksomhedens strømkabelaktiviteter foregår hovedsageligt i Europa.

Regler og procedurer for fusionskontrol

Transaktionen blev anmeldt til Kommissionen den 23. januar 2017.

Kommissionen har pligt til at vurdere fusioner og overtagelser af virksomheder med en omsætning over visse tærskler (se artikel 1 i fusionsforordningen) og til at hindre fusioner, der i betydelig grad ville hæmme den effektive konkurrence inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller en væsentlig del af det.

Langt størstedelen af de anmeldte fusioner giver ikke anledning til problemer og godkendes efter en rutinemæssig gennemgang. Når en fusion er anmeldt, har Kommissionen normalt 25 arbejdsdage til at beslutte, om den vil godkende fusionen (fase I) eller indlede en tilbundsgående undersøgelse (fase II).

Detaljer

Publikationsdato
27. februar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark