Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. september 2023Repræsentationen i Danmark

EU-handicapkort

Kommissionen har onsdag den 6. september 2023 fremlagt et forslag til direktiv om EU-handicapkortet

EU-handicapkortet

Pressemeddelelse

Forslag direktiv om indførelse af et EU-handikapkort og EU-parkeringskort for personer med handicap - KOM(2023)512

Spørgsmål og svar

Det nye direktiv vil bl.a. betyde:

a) at der indføres et EU-handicapkort: Kortet vil sikre, at personer med handicap kan udnytte eventuelle særlige vilkår, når de benytter tjenester (f.eks. ved offentlig transport og adgang til museer), uanset hvor de er i EU. Særlige vilkår kan f.eks. være nedsat takst eller adgang til blindeskrift (braille) og audioguide. Kortet kommer til at fungere som supplement til nationale kort eller certifikater, og det er fortsat medlemsstaterne, som skal afgøre, hvordan et handicap vurderes og anerkendes

b) at det nuværende parkeringskort kommer til at fungere bedre: Det vil således sikre personer med handicap adgang til samme parkeringsfordele i andre medlemsstater, f.eks. særlige handicapparkeringspladser. Parkeringskortet erstatter de nationale parkeringskort, så det bliver let genkendeligt i hele EU.

Personer med handicap vil kunne ansøge om begge kort i deres medlemsstat og bruge dem, når de rejser i eller besøger andre medlemsstater i en kort periode, f.eks. som turist eller ved erhvervsrejser.

EU-handicapkortet indgår i EU's strategi for rettigheder for personer med handicap for 2021-2030

I EU lever der ca. 87 millioner personer med handicap

Sammenfattende rapport efter høringen der sluttede i maj 2023

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
6. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark