Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse3. januar 2023Repræsentationen i Danmark9 min læsetid

EU i foråret - det sker...

Danmark's EU-medlemskab fylder 50 år, det indre marked fylder 30, tre nye kulturhovedstæder, Kroatien bliver euro- og Schengen-land, Sverige overtager formandskabet for EU er noget af det 2023 starter med

2023

OBS! Der kan ske ændringer i nedenstående datoer og emner!

 

 • 1/1: Danmark har været medlem af EU i 50 år - Læs mere...

 

 • 1/1: Sverige overtager formandskabet for EU - Læs mere...

 

 • 1/1: Kroatien bliver en del af euroområdet og Schengensamarbejdet - Læs mere...

 

 • 1/1: Det europæiske år for færdigheder 2023 - Læs mere...

 

 

 • 1/1: Elefsina, Timișoara og Veszprém er de europæiske kulturhovedstæder
  I 2023 overtager Elefsina (Grækenland), Timișoara (Rumænien) og Veszprém (Ungarn) den prestigefyldte titel som europæiske kulturhovedstæder. De kommer således i klub med mere end 60 byer, der er udvalgt i de foregående år, i og uden for EU. I løbet af 2023 vil de nye europæiske kulturhovedstæder fejre denne titel gennem arrangementer, udstillinger og forestillinger - Læs mere...

 

 • 11/1: Kommissærkollegiets 2023-opstarts-seminar

 

 • 12-13/1: Kommissærkollegiet besøger det svenske formandskab i Kiruna, Sverige

 

 • 16/1: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 16-19/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 16-20/1: Økonomisk Verdensforum mødes i Davos

 

 • 17/1: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Muligt emne: Udnyttelse af talent i Europas regioner

 

 • 17/1: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 23/1: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 24/1: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 25/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om en styrkelse af den sociale dialog inkl. en meddelelse om styrkelse af den sociale dialog i Den Europæiske Union samt Rådets henstilling om støtte til den sociale dialog på EU-plan og nationalt plan

 

 • 25-27/1: Uformelt møde mellem justits- og indenrigsministrene

 

 • 30/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 1/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forvents at blive Kommissionens bidrag til topmødet i februar

 

 • 2/2: Morgenmøde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" hos Schmidt/Hammer/Lassen - Læs mere...

 

 • 3/2: Topmøde mellem EU og Ukraine / Bruxelles

 

 • 6-8/2: Uformelt møde mellem ministrene for konkurrenceevne

 

 • 8/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forvents at blive Unionens mål for modstandsdygtighed over for katastrofer

 

 • 8-9/2: EU's arktiske forum og dialogen med Arktis' oprindelige folk / Nuuk
  Højtstående repræsentanter fra Europa-Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Grønlands Selvstyre vil være værter for arrangementet.
  En bred vifte af arktiske interessenter, der repræsenterer regeringer, internationale organisationer, civilsamfundet, industrien, forskning, oprindelige og lokale samfund, vil bidrage til drøftelserne. Unges perspektiver vil være i fokus gennem hele arrangementet.
  EU's arktiske forum (8. februar) vil være en anledning til at vurdere den seneste udvikling i Arktis og drøfte de kommende udfordringer. Forummet vil se på nogle af resultaterne af EU's arktiske politik i de senere år og vil fortsætte med at give sit strategiske perspektiv for de kommende år.Dialogen med Arktis' oprindelige folk (9. februar) vil være en lejlighed til at drøfte arktiske spørgsmål, der berører regionens oprindelige folk.
  EU's arktiske forum og dialogen med Arktis' oprindelige folk vil omfatte taler og paneldiskussioner med fokus på internationalt samarbejde, bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling i Arktis, menneskelige og samfundsmæssige spørgsmål, håndtering af de risici og udfordringer, der er forbundet med klimaændringer, arktiske partnerskaber eller forskning, innovation og viden om Arktis - Læs mere...

 

 • 9-10/2: Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 9-10/2: Uformelt møde mellem udviklingsministrene

 

 • 13/2: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 13-16/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 14/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forvents at blive en revision af CO2-emissionsnormerne for tunge køretøjer

 

 • 14/2: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 20/2: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 21/2: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 21-22/2:Uformelt møde mellem ministrene for telekommunikation, transport og energi

 

 • 22/2: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Et af emnerne forvents at blive det indre marked efter 30 år

 

 • 27-28/2: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 1/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Et af emnerne forvents at blive en trafiksikkerhedspakke

 

 • 1-2/3: Uformelt møde mellem forsvarsministrene

 

 • 2/3: Rådet (konkurrenceevne (det indre marked og industri)) / Bruxelles

 

 • 2-3/3: Uformelt møde mellem udenrigsministrene – Gymnich

 

 • 7/3: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Bruxelles

 

 • 8/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Forventes bl.a. at handle om europæisk retsakt om kritiske råstoffer, en sikkerheds- og forsvarspakke inkl. EU's strategi for maritim sikkerhed og en fælles meddelelse om en EU-rumstrategi for sikkerhed og forsvar, samt en bankkrisestyring og indskudsforsikringspakke inkl. en revision af direktivet om genopretning og afvikling af banker, revision af direktivet om indskudsgarantiordninger samt en revision af forordningen om den fælles afviklingsmekanisme

 

 • 9-10/3: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Bruxelles

 

 • 9-10/3: Uformelt møde mellem handelsministrene

 

 • 13/3:Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 13/3:Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)) / Bruxelles

 

 • 13-16/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 14/3:  Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Forventes bl.a. at handle om en lægemiddelpakke inkl. en revision af lægemiddellovgivningen, revision af EU-lovgivningen om lægemidler til børn og behandling af sjældne sygdomme samt Rådets henstilling om intensivering af EU's foranstaltninger til bekæmpelse af antimikrobiel resistens i forbindelse med en One Health-tilgang

 

 • 14/3: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (sundhed)) / Bruxelles

 

 • 14/3:Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 16/3: Rådet for Miljø / Bruxelles

 

 • 20/3: #EUiDK holder i Europa-Huset sammen med Finansministeriet en konference om Danmarks Genopretningsplan

 

 • 20/3: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 20-21/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 21/3: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 22/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Forventes bl.a. at handle om en forordning om dokumentation af miljøanprisninger samt om en toldreform

 

 • 23-24/3: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 29/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Forventes bl.a. at handle om et direktiv om yderligere udvidelse og opgradering af anvendelsen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret

 

 • 5/4: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om en investeringspakke inkl. forbedring af rammerne for detailinvesteringer og en strategi for detailinvesteringer samt et initiativ om overførsel af straffesager

 

 • 17-20/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 18/4: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Forventes bl.a. at handle om enp pakken om digitale færdigheder og uddannelse inkl. en henstilling om faktorer, der kan bidrage til digital uddannelse samt en henstilling om forbedring af udbuddet af digitale færdigheder på uddannelser

 

 • 18-19/4: Uformelt møde mellem miljøministrene

 

 • 24/4:Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 24-25/4: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg

 

 • 25/4: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 25/4: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg

 

 • 26/4: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om en patentpakke inkl. en tvangslicens til udnyttelse af patenter, standardessentielle patenter og en revision af lovgivningen om supplerende beskyttelsescertifikater samt en henstilling om piratkopiering af indhold, der sendes direkte og en ajourføring af den lovgivningsmæssige ramme for bekæmpelse af korruption

 

 • 28/4: Eurogruppen

 

 • 28-29/4: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene

 

 • 3/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om et initiativ vedrørende virtuelle verdener samt om en ny dagsorden for Latinamerika og Caribien

 

 • 3-4/5: Uformelt møde mellem beskæftigelses- og socialministrene

 

 • 4-5/5: Uformelt møde mellem sundhedsministrene

 

 • 8-11/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 9/5: Europadag

 

 • 11/5: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) / Bruxelles

 

 • 15/5: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 15-16/5: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Bruxelles

 

 • 16/5: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 17/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Et af emnerne forvents at blive en EU-brintbank samt foranstaltninger til reduktion af udledningen af mikroplast i miljøet

 

 • 22/5: Rådet (konkurrenceevne (det indre marked og industri)) / Bruxelles

 

 • 22/5: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 23/5: Rådet (konkurrenceevne (forskning og rummet)) / Bruxelles

 

 • 23/5: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar)) / Bruxelles

 

 • 24/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om det europæiske semesters forårspakke og styrkelse af euroens rolle inkl. digital euro samt om omfanget og virkningerne af eurosedlers og -mønters status som lovligt betalingsmiddel

 

 • 25/5: Rådet (udenrigsanliggender (handel)) / Bruxelles

 

 • 30/5: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 30/5: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 31/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om en pakken om forsvar af demokrati, bæredygtigt forbrug af varer — fremme af reparation og genbrug (ret til reparation) samt om grænseoverskridende beskyttelse af sårbare voksne

 

 • 1/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) / Luxembourg

 

 • 2/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation)) / Luxembourg

 

 • 7/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om bæredygtige landbrugsfødevaresystemer og ressourceanvendelse inkl. en lov om jordbundssundhed, en forordning om planter produceret ved hjælp af nye genomiske teknikker og en revision af aspekterne vedrørende madspild og tekstiler i EU's affaldsrammedirektiv samt om en skattepakke inkl. håndtering af den rolle, som facilitatorer involveret i fremme af skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning spiller i Den Europæiske Union (SAFE) og et nyt fælles EU-system til undgåelse af dobbeltbeskatning og forebyggelse af skattemisbrug i forbindelse med kildeskat
  En samlet tilgang til mental sundhed

 

 • 8-9/6: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Luxembourg

 

 • 11-13/6: Uformelt møde mellem landbrugs- og fiskeriministrene

 

 • 12/6: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)) / Luxembourg

 

 • 12-15/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 13/6: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Forventes bl.a. at handle om screening og registrering af asbest i bygninger, en pakken om den sociale økonomi inkl. rådets henstilling om udvikling af rammebetingelserne for den sociale økonomi og lovgivningsinitiativ vedrørende foreningers grænseoverskridende aktiviteter samt om en forordning om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige vurderinger

 

 • 13/6: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (sundhed)) / Luxembourg

 

 • 15/6: Eurogruppen / Luxembourg

 

 • 15-17/6: EUiDK @ Folkemødet på Bornholm

 

 • 16/6: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg

 

 • 19/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) / Luxembourg

 

 • 20/6: Rådet for Miljø / Luxembourg

 

 • 21/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om pakken om digital mobilitet inkl. multimodale digitale mobilitetstjenester og et fælles europæisk mobilitetsdataområde samt om en pakke om grønnere godstransport og det europæiske investeringsprogram på forsvarsområdet

 

 • 21-22/6: Uformelt møde i Rådet (almindelige anliggender)

 

 • 26/6: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 26-27/6: Rådet for Landbrug og Fiskeri  / Luxembourg

 

 • 27/6: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg

 

 • 28/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Forventes bl.a. at handle om dataadgang inden for finansielle tjenesteydelser inkl. rammen for åben finansiering og en revision af EU's regler om betalingstjenester samt om fastlæggelse af en ramme for sanktioner rettet mod korruption, konsulær beskyttelse og revision af EU's regler + strategisk fremsynsrapport 2023

 

 • 29-30/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
3. januar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark