Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse3. marts 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 10 - 2023 - det sker...

I EUge 10 handler det om maritim sikkerhed og nye maritime trusler samt om det transatlantiske partnerskab når Ursula von der Leyen besøger Canada og USA

Marts 2023

 

 • 7/3: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Bruxelles
  Undervisnings- og uddannelsesministrene mødes i Bruxelles for at godkende konklusioner om færdigheder og kompetencer med henblik på den grønne omstilling.
  Og så skal ministrene skal i forbindelse med spørgsmålet om lærermangel også have en orienterende debat om højtkvalificerede lærere som hjørnestenen i et vellykket europæisk uddannelsesområde - Læs mere...

 

 • 7/3: Ursula von der Leyen i Ottawa, Canada
  Mødes med premierminister Justin Trudeau, besøger Li-Cycle, et anlæg til genbrug af lithium-ion-batterier og holder tale ved fællesmødet i parlamentet - Læs mere...

 

 • 7/3: De fornyede Schengeninformationssystemer tages i brug - Læs mere...

 

 • 7-8/3: Uformelt møde mellem forsvarsministrene i Stockholm - Læs mere...

 

 • 8/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Forventes bl.a. at handle om EU's strategi for maritim sikkerhed - Læs mere...

 

 • 8-9/3: Uformelt møde mellem udviklingsministrene i Stockholm - Læs mere...

 

 • 9/3: Høring i sag C-311/22 Moesgaard Meat 2012 om slagteri- og miljøtilladelse
  Sagen drejer sig om, hvorvidt Moesgaard Meat 2012 A/S og virksomhedens administrerende direktør PO skal straffes for en overtrædelse af miljølovgivningen ved at drive et slagteri uden miljøgodkendelse i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016. Moesgaard Meat havde i perioden 2014-2016 ikke miljøtilladelse til produktion af slagtekroppe på over 50 ton pr. dag. En sådan tilladelse fik virksomheden først den 9. maj 2018, efter at den havde opfyldt visse specifikke krav fra miljømyndighederne.
  Ved anklageskriftet af 19. juli 2017 blev der anlagt sag mod Moesgaard Meat og PO for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, da der i ovennævnte periode uden miljøgodkendelse blev drevet et slagteri med en produktion på over 50 ton slagtekroppe pr. dag, hvilket udgør en risiko for at forårsage skade på miljøet. De blev fundet skyldige ved retten i første instans, og Moesgaard blev idømt en bøde på 841 000 DKK og konfiskation af et beløb på 3 364 722 DKK, mens PO blev dømt til at betale en bøde på 150 000 DKK. Den 16. januar 2020 gav Procesbevillingsnævnet tilladelse til at appellere Vestre Landsrets dom til Højesteret (tredje instans), hvor sagen verserer.
  Højesteret har anmodet Domstolen om en afgørelse vedrørende den korrekte fortolkning af direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og navnlig betydningen af følgende tre begreber: 1) "produktion af slagtekroppe", 2) "om dagen" og 3) "kapacitet" - Læs mere om sagen på domstolens hjemmeside...

 

 • 9-10/3: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. migrations- og asylpolitik, Schengen og IT-systemer til bekæmpelse af kriminalitet og sikring af EU's grænser, Ruslands invasion af Ukraine samt menneskerettigheder - Læs mere...

 

 • 9-10/3: Uformelt møde mellem handelsministrene i Stockholm - Læs mere...

 

 • 10/3: Ursula von der Leyen in Washington D.C., USA
  Mødes bl.a. med præsident Joe Biden - Læs mere...

   

 

-

 

 • 23-24/3: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
3. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark