Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse29. april 2022Repræsentationen i Danmark

EU i uge 18 - det sker...

I uge 18 handler det ud over det europæiske sundhedsdataområde om Ukraine, bankunionen, genopretning i Europa, covid-19-pandemien, skadelige kemikalier samt om fælles EU-valgkreds og valg på Europadagen

Maj 2022

 

 • 2/5: Kommissionsformand Ursula von der Leyen mødes med Roberta Metsola, formand for Europa-Parlamentet og med Manfred Weber, Iratxe García-Pérez og Stéphane Séjourné, formændene for grupperne Det Europæiske Folkeparti, Det Progressive Forbund af Socialdemokrater og Renew Europe i Europa-Parlamentet

 

 • 2/5: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) / Bruxelles
  Ministrene skal drøfte energisituationen i EU i lyset af krigen i Ukraine.
  Denne ekstraordinære samling i Rådet finder sted efter den seneste udvikling, navnlig Gazproms nylige beslutning om fuldstændig at suspendere gasleverancer omfattet af virksomhedens aftaler med bestemte medlemsstater - Læs mere...

 

 • 2-5/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Ugens emner: de sociale og økonomiske konsekvenser for EU af Ruslands krig i Ukraine, konferencen om EU’s fremtid, fælles EU-valgkreds og valg på Europadagen, universaloplader, beskyttelse af kvindelige flygtninge mod seksuel udnyttelse samt skadelige kemikalier i affald - Læs mere...

 

 • 3/5: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive en pakke om det europæiske sundhedsdataområde - Læs mere...

 

 • 3/5: Eurogruppens videokonference
  Eurogruppen mødes i inklusivt format 3. maj via videokonference for at drøfte et udkast til arbejdsplan om bankunionen.
  Formanden for Eurogruppen vil fremlægge sit forslag til en arbejdsplan for fuldførelse af bankunionen.
  Fuldførelse af bankunionen er et centralt europæisk mål, der sigter mod yderligere at styrke EU's finansielle sektor - Læs mere...

 

 • 3/5: Uformel videokonference mellem økonomi- og finansministrene
  Ministrene skal især drøfte den økonomiske genopretning i Europa (genopretnings- og resiliensfaciliteten). De vil udveksle synspunkter om Rådets gennemførelsesafgørelser om godkendelse af nationale genopretnings- og resiliensplaner for Bulgarien og Sverige.
  Ministrene skal også drøfte den videre gennemførelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten. Faciliteten vil stille i alt 672,5 mia. € til rådighed i form af tilskud og lån til fremme af genopretningen efter covid-19-pandemien. Midlerne vil blive anvendt til reformer og investeringer i medlemsstaterne til støtte for EU's klimaomstilling og digitale omstilling - Læs mere...

 

 • 3/5-31/5: Detailinvesteringer: ny pakke med initiativer, der skal øge forbrugernes adgang til kapitalmarkederne - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 3/5-31/5: Vi skal forhindre skadelig adfærd over for kvinder og piger - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 

 • 5/5: Ursula von der Leyen i Warszawa, Polen: deltager i den internationale donorkonference på højt niveau for Ukraine - Læs mere...

 

 • 5/5: Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) holder pressebriefing om covid-19 kl. 14:30 - Læs mere...

 

 • 5/5-2/6: EU-civilbeskyttelsesmekanisme — evaluering - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 5/5-28/7: Gennemgang af EU's skolefrugt-, grøntsags- og mælkeordning - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 5/5-28/7: Gennemgang af EU's skolemælk-, grøntsags- og frugtordning: EU bistand - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 6/5-3/6: Ulovlig handel med kulturgoder – EU-handlingsplan - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 6/5-3/6: Circular economy monitoring framework - Revision - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 7/5: Kommissionsformand Ursula von der Leyen besøger Augsburg og holder en ceremoniel tale i anledning af 500-året for Fuggerei

 

-

 • 30-31/5: Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd

-

 • 23-24/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
29. april 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark