Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse24. september 2021

EU i uge 39 - det sker...

Mandag er der høring i sagen Google og Alphabet, tirsdag mødes forskningsministrene, onsdagen møde i Kommissionens handler om migrationspakken og torsdag mødes ministrene med ansvar for det indre marked og industri - og så kommer et EU-særtog til Cph

September 2021

 

 

 • 27/9: Kommissionsformand Ursula von der Leyen besøger Rumænien i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten/NextGenerationEU og den nationale genopretnings- og resiliensplan - Læs mere...

 

 • 27/9: Høring i sag T-604/18 Google og Alphabet mod Kommissionen
  Kommissionen udstedte en bøde på 4,34 milliarder EUR ved sin afgørelse af 18, juli 2018 (“Google Android”) til Google for ulovlig praksis på Androidapparater for at styrke dets egen søgemaskines førende position. Google og Alphabet kræver Kommissionens afgørelse annulleret eller subsidiært ophævelse eller mindskelse af den bøde, som afgørelsen førte til - Læs mere om sagen...

 

 • 27/9-1/10: Det årlige forum om Østersøstrategien
  Det 12. årlige forum om EU’s Østersøstrategi organiseret af Litauens udenrigsminister, Kaunas, Klaipėda og Unionen af Baltiske Byer finder sted frem til den 1. oktober. Kommissionsformand Ursula von der Leyen holdt en hovedtale ved åbningsceremonien med vægt på, at prioriteterne i EU’s Østersøstrategi er i overensstemmelse med genopretningsplanen NextGenerationEU, den nye handlingsplan om strategien for klimatiltags endnu klarere focus og samarbejde med nabolande og vigtigheden af at arbejde sammen, som EU havde gjort omkring vacciner, om NextGenerationEU, om den europæiske grønne pagt eller håndteringen af Belarus’ flerstrengede angreb.
  Forummet er en mulighed for åbne og grundige drøftelser om strategiens tre mål: “Red havene”, ”Forbind regionen” og ”Øg velstanden”. Unge og byer hare en hovedrolle i dette års udgave, navnlig Kaunas, som er europæisk kulturhovedstad i 2022, og Klaipèda, Den Europæiske Ungdomshovedstad 2021. EU’s Østersøstrategi er EU’s første makroregionale strategi. Strategien blev godkendt af Det Europæiske Råd i 2009 efter en meddelelse fra Europa-Kommissionen. Den omfatter 12 lande: otte EU-medlemslande (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen og Sverige) og nabolande. En opdateret handlingsplan blev vedtaget sidste februar.

 

 • 27/9-13/12: Høring om turisttjenester og initiativ vedrørende korttidsleje - Læs mere...

 

 • 28/9: Kommissionsformand  Ursula von der Leyen er på officielt besøg i Albanien efterfulgt af et officielt besøg i Nordmakedonien

 

 • 28/9: Rådet for Konkurrenceevne (forskning)
  Forskningsministrene vil blive opfordret til at godkende konklusioner om en global tilgang til forskning og innovation og udveksle synspunkter om styring og gennemførelse af det europæiske forskningsrum. Forskningsministrene vil blive opfordret til at godkende konklusioner om en global tilgang til forskning og innovation og udveksle synspunkter om styring og gennemførelse af det europæiske forskningsrum. Kommissionen vil give en opdatering om den aktuelle situation med hensyn til tredjelandes associering med Horisont Europa - Læs mere...

 

 • 28/9: Kommissionen offentliggør vinderne af EU's produktsikkerhedspris for 2021 - Læs mere...

 

 • 28/9-21/12: Høring om revision af EU's generelle lægemiddellovgivning som led i EU's lægemiddelstrategi og på grundlag af erfaringerne fra covid-19-pandemien- Læs mere...

 

 • 29/9: Margrethe Vestager og Valdis Dombrovskis er i USA, hvor de bl.a. deltager i det første møde i handels- og teknologirådet mellem EU og USA i Pittsburgh - Erklæring...

 

 • 29/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en opfølgning på migrationspakken: EU’s handlingsplan mod smugling af migranter (2021-2025) - revision af direktivet om sanktioner overfor arbejdsgivere samt en status i form af en migrationsrapport - Læs mere...

 

 • 29/9: Kommissionsformand  Ursula von der Leyen rejser på et officielt besøg til Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds Resolution 1244/99. Hun rejser også til både Montenegro og Serbien på officielt besøg

 

 • 29/9: Rådet for Konkurrenceevne (det indre marked og industri)
  Ministrene med ansvar for det indre marked og industri skal have en orienterende debat om gennemførelsen af den ajourførte nye industristrategi for Europa med fokus på "Fit for 55"-pakken ud fra et industrielt perspektiv. Ministrene skal også drøfte fremtidssikret politikudformning for EU's konkurrenceevne og yderligere fremme af det indre marked. Kommissionen vil orientere om årsrapporten fra taskforcen for håndhævelse på det indre marked (SMET), og den græske delegation vil fremlægge den fælles ministererklæring om indkøb af innovation i EU. Det slovenske formandskab vil orientere om enhedspatentet og Den Fælles Patentdomstol - Læs mere...

 

 • 30/9: Kommissionsformand  Ursula von der Leyen er på officielt besøg i Bosnien-Hercegovina - Læs mere...

 

 • 30-31/9: Frans Timmermans deltager i pre-COP26-mødet i Milano/Italien

 

 • 1/10: Connecting Europe Express-toget kommer til København
  I anledningen af at 2021 er det europæiske år for jernbanetransport kører et særtog på kryds og tværs gennem 26 EU lande og standser mere med 100 steder
  Denne gigantiske rejse begyndte den 2. september i Lissabon og slutter den 7. oktober i Paris - fredag den 1 oktober 2021 kan du opleve toget på Københavns Hovedbanegård fra kl 10.00 – 12.00 - Læs mere...

 

 • 1/10: Videokonkurrence om energieffektivitet
  Kommissionen afholder konkurrencen “Film4Energy Challenge”, hvor skoler i hele EU opfordres til at lave en kort video om betydningen af energieffektivitet og fordelene for  skolen, lokalsamfundet eller kommunen ved at spare energi. Konkurrencen løber fra den 1. oktober 2021 til den 15. februar 2022 - Læs mere...

 

 • 1-3/10: Konferencen om Europas fremtid – borgerpanel 3
  Tredje borgerpanel mødes fredag den 1. oktober til søndag den 3. oktober i Europa-Parlamentet i Strasbourg og emnerne bliver europæisk Klimaændringer, miljø og sundhed - Læs mere....

 

 • 1/10-31/10: Den europæiske cybersikkerhedsmåned: “Tænk, før du klikker”
  Den niende udgave af den Europæiske cybersikkerhedsmåned løber i hele oktober måned under mottoet “tænk, før du klikker”. Det er en årlig kampagne for at øge opmærksomheden om cybersikkerhed, og den er organiseret af Kommissionen,  Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og mere end 300 partnere i medlemsstaterne, herunder lokale myndigheder, regeringer, universiteter, tænketanke, NGO’ere og fagforbund. Hundredevis af aktiviteter, såsom konferencer, workshops, kurser, præsentationer, webinarer og online kampagner vil finde sted i hele Europa i år for at fremme borgeres og organisationers opmærksomhed angående cybersikkerhed og for at give de nyeste oplysninger vedrørende onlinesikkerhed og dele god praksis.
  Cyberbevidsthed er et element i EU’s cybersikkerhedsstrategi, som blev annonceret sidste år i December. Oplysninger om alle de begivenheder, som finder sted i medlemsstaterne, kan findes ved hjælp af et interaktivt kort, og materiale til at højne opmærksomheden er tilgængeligt på et særligt websted - Læs mere...

 

-

 • 21-22/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
24. september 2021