Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. oktober 2019Repræsentationen i Danmark

EU i uge 42 - det sker...

Uge 42 er = med efterårsferie, men ikke i EU hvor der er topmøde om bl.a. EU's budget, klima og brexit.Andre emner bliver f.eks. Tyrkiet, Syrien, Østersø-fiskeri næste år, fiskeriaftale med Norge og den fælles landbrugspolitik efter 2020...

EU i dene uge...
 • 14-15/10: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen bliver Iran, Libyen og Irak samt Venezuela, Tyrkiets boreaktiviteter, Afghanistan, Syrien og Ukraine - Læs mere...

 • 14-15/10: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
  Emnerne bliver bl.a. Østersø-fiskeri i 2020, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond efter 2020, fiskeriaftale med Norge, EU's skovstrategi efter 2020 og den den fælles landbrugspolitik efter 2020 - Læs mere...

 • 14-18/10: Den europæiske uge for erhvervskompetencer 2019
  Denne fjerde udgave, som Europa-Kommissionen er vært for i partnerskab med det finske formandskab for Rådet for EU, vil fortsat tilskynde folk i alle aldre til at "opdage deres talent" gennem - Læs mere...

 • 15/10: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)) mødes i Luxembourg
  Ministrene vil blive orienteret af Kommissionens chefforhandler for brexit, Michel Barnier - Læs mere...

 • 15/10: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg
  Rådet vil fokusere på udvidelsen og stabiliserings- og associeringsprocessen for så vidt angår Albanien og Republikken Nordmakedonien samt på forberedelserne af topmødet den 17.-18. oktober - Læs mere...

 • 16/10: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holder åbningstalen ved det sociale trepartstopmøde. Han er vært for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds åbningsceremoni, og han holder en tale sammen med Slovakiets premierminister, Peter Pellegrini

 • 16/10: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles - Læs mere...

 • 17/10: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Østrigs kansler, Brigitte Bierlein, og António Costa, Portugals premierminister. Han deltager desuden i EPP’s topmøde forud for mødet i Det Europæiske Råd

 • 17-18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i topmødet og emnerne på bliver bl.a. EU's langsigtede budget, klima og Brexit - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
11. oktober 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark