Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. maj 2021Repræsentationen i Danmark

EU-Japan-topmøde

Kommissionsformand Ursula von der Leyen og formanden for Rådet, Charles Michel, vil repræsentere Den Europæiske Union ved topmødet mellem EU og Japan torsdag den 27. maj 2021, som finder sted via videokonference. Japan vil være repræsenteret ved...

EU-Japan topmøde

Baggrund:

Lederne forventes at drøfte globale emner, herunder indsatsen mod coronaviruspandemien og genopretning, navnligt behovet for at garantere sikre vacciner og retfærdig adgang til vacciner for alle.

Lederne vil også forud for den kommende FN-konference om biodiversitet i Kunming (COP15) og FN’s klimaforandringskonference i Glasgow (COP26) drøfte forstærket samarbejde og et fælles lederskab i kampen mod klimaforandring og for miljøbeskyttelse og cirkulær økonomi.

De vil også drøfte forvaltning af digital omstilling og global økonomisk styring. EU og Japan har et meget tæt partnerskab understøttet af en strategisk partnerskabsaftale, en økonomisk partnerskabsaftale og et konnektivitetspartnerskab. Lederne vil diskutere gennemførelsen af disse aftaler med henblik på at kunne høste alle fordelene.

Efter den nylige vedtagelse af EU’s strategi for samarbejdet i Indo-Stillehavs-regionen, og i lyset af Japans bestræbelser for en fri og åben Indo-Stillehavsregion, vil lederne tilstræbe synergi i deres tilgange i regionen for at styrke samarbejdet mellem EU og Japan samt med andre partnere. De vil drøfte udfordringer i deres respektive naboskaber og trusler til sikkerhed og demokrati, som de som ligesindede G7-partnere er opsatte på at tackle sammen.

Detaljer

Publikationsdato
27. maj 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark