Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. september 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU-lande går glip 150 mia. EUR - Ny rapport om momssvindel

Det såkaldte "momsgab" svarer til forskellen mellem de forventede momsindtægter og det beløb, der rent faktisk inddrives. Dagens tal viser, at selv om der er gjort en stor indsats for at forbedre momsinddrivelsen, er der behov for en reform af det...

vat-thinkstock-istock-web.jpg

I nominelle tal blev momsgabet i 2016 mindsket med 10,5 mia. EUR til 147,1 mia. EUR, hvilket er et fald på 12,3 % af de samlede momsindtægter i forhold til 13,2 % året før. Medlemsstaternes individuelle resultater varierer stadig betydeligt. Momsgabet blev mindsket i 22 medlemsstater, hvor Bulgarien, Letland, Cypern og Nederlandene har vist flotte resultater, idet momstabet i hvert af landene er faldet med mere end 5 procentpoint. Momsgabet er imidlertid øget i seks medlemsstater, nemlig Rumænien, Finland, Det Forenede Kongerige, Irland, Estland og Frankrig.

Selv om der er gjort store fremskridt for at forbedre momsinddrivelsen og -forvaltningen på EU-plan, bør medlemsstaterne nu gå videre og snarest muligt nå til enighed om en mere vidtgående reform med henblik på at eliminere momssvig i EU's system, som foreslået af Kommissionen sidste år. De nye tiltag vil forbedre og modernisere systemet for både staten og virksomhederne og gøre systemet mere robust og enklere at anvende for virksomhederne.

Baggrund

Undersøgelsen om momsgabet er finansieret over EU's budget, og konklusionerne er relevante for både Unionen og medlemsstaterne, eftersom moms udgør et vigtigt bidrag til EU's budget og de nationale budgetter. I undersøgelsen er der anvendt en top down-tilgang, hvor nationalregnskabsdata anvendes til at udarbejde skøn over momsgabene.

For første gang omfatter rapporten fra 2018 en bredere analyse af virkningerne af visse eksterne faktorer, f.eks. den produktive struktur i økonomien og arbejdsløsheden samt af de faktorer, som er under direkte indflydelse af skattemyndighederne, f.eks. skattemyndighedens størrelse og IT-udgifterne. Dette aspekt er særlig vigtigt, da IT-investeringer sædvanligvis fører til en mindskelse af momsgabet, som det fremgår af Kommissionens tidligere henstillinger til medlemsstaterne.

Detaljer

Publikationsdato
20. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark