Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. september 2017Repræsentationen i Danmark

EU-landene gik glip af moms for 1.140.000.000.000 kr. i 2015

Presserende behov for momsreform - ifølge en ny undersøgelse fra Europa-Kommissionen anslås det, at EU-landene i 2015 gik glip af i alt 152 mia. EUR i momsindtægter...

moms-retur-thinkstock-istock-web.jpg

'Momsgabet', som er forskellen mellem de forventede momsindtægter og det beløb, der rent faktisk inddrives, viser endnu en gang, at der er behov for en omfattende reform, så medlemsstaterne kan udnytte indtægterne fra moms i deres budgetlægning. Der er tegn på fremgang i momsinddrivelsen, men det tabte beløb ligger på et uacceptabelt højt niveau. Rapporten offentliggøres umiddelbart før Kommissionens forslag til en gennemgribende reform af momssystemet.

De gennemsnitlige tal for EU er i bedring, men der er stor forskel på omfanget af de enkelte medlemsstaters inddrivelse. De største momsgab ses i Rumænien (37,2 %), Slovakiet (29,4 %) og Grækenland (28,3 %), hvorimod Spanien (3,5 %) og Kroatien (3,9 %) havde de mindste momsgab. Italien lå øverst på listen i absolutte tal med et momsgab på 35 mia. EUR. Mens momsgabet er snævret ind i de fleste medlemsstater, kan den største fremgang spores i Malta, Rumænien og Spanien. Syv medlemsstater har oplevet en lille fremgang, nemlig Belgien, Danmark, Irland, Grækenland, Luxembourg, Finland og Det Forenede Kongerige.

Europa-Kommissionen vil i oktober fremsætte forslag til den mest gennemgribende reform af EU's momsregler i 25 år. Det bør gøres lettere at bekæmpe momssvig, og momsinddrivelsen bør blive mere effektiv. Flere mediehistorier har desuden kædet momssvig i stor skala sammen med organiseret kriminalitet, herunder terrorisme. Disse problemer kan kun løses, hvis medlemsstaterne arbejder sammen.

Selv om medlemsstaterne allerede har gjort en stor indsats for at nedbringe momsgabet, sikres det indre markeds fremtid bedst ved at modernisere momssystemet og tilpasse det til de udfordringer, der følger af svig i stor skala. Reformen af det nuværende momssystem bør desuden bidrage til udviklingen af det digitale indre marked og støtte Kommissionens målsætning om et mere fair og effektivt afgiftssystem i EU.

Baggrund

Undersøgelsen af momsgabet er betalt af Kommissionen. I forbindelse med denne undersøgelse har man for første gang medregnet indtægterne fra de nye momsregler for handel med e-tjenester på tværs af grænserne, som trådte i kraft den 1. januar 2015 på forslag af Kommissionen.

I april 2016 vedtog Kommissionen momshandlingsplanen "Mod et fælles europæisk momsområde". Planen redegør for de umiddelbare og hastende foranstaltninger, der skal træffes for at tackle momsgabet, samt for mere strategiske langsigtede løsninger til at få bugt med momssvig og forbedre momsinddrivelsen i hele EU. Planen beskriver de skridt, der skal tages for at indføre et fælles EU-momsområde, og hvordan man kan tilpasse momssystemet til realiteterne i det indre marked, den digitale økonomi og de små og mellemstore virksomheders behov.

Kommissionen vil i løbet af efteråret fremsætte lovgivningsforslag om at genetablere princippet om momsopkrævning ved grænseoverskridende handel inden for EU. Svig i forbindelse med grænseoverskridende handel tegner sig for 50 mia. EUR af momsgabet hvert år i EU, og det nye system bør nedbringe svigen i forbindelse med grænseoverskridende handel med 80 % (omkring 40 mia. EUR). Kommissionen håber, at medlemsstaterne hurtigt når til enighed om de nye regler for at styrke momsreglerne for e-handel, som blev foreslået i 2016. Ligesom ved alle andre initiativer på momsområdet, skal alle medlemsstaterne nå til enighed, før ændringerne kan føres ud i livet.

Detaljer

Publikationsdato
28. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark