Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. juni 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU og Mercosur enige om handelsaftale

Den Europæiske Union og Mercosur nåede den 28. juni til enighed om en politisk aftale om en ambitiøs, afbalanceret og omfattende handelsaftale.

EU og Mercosur enige om handelsaftale

De nye rammer for samhandelen, der indgår i en bredere associeringsaftale mellem de to blokke, vil konsolidere deres strategiske politiske og økonomiske partnerskab og skabe betydelige muligheder for bæredygtig vækst for begge parter, men vil samtidig værne om miljøet og varetage forbrugernes interesser og følsomme økonomiske sektorers interesser i EU.

EU er den første vigtige handelspartner, der indgår en handelsaftale med Mercosur, som er en blok bestående af Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay. Aftalen, som indgås i dag, omfatter en samlet befolkning på 780 millioner og befæster de tætte politiske og økonomiske forbindelser mellem EU og Mercosur-landene. Den udgør et klart tilsagn fra de to blokke om at drive regelbaseret international handel og vil give europæiske virksomheder en klar fordel på et marked med et kolossalt økonomisk potentiale. Aftalen vil også forankre Mercosur-landenes vigtige økonomiske reformer og modernisering. Aftalen opretholder de højeste standarder for fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse samt forsigtighedsprincippet for fødevaresikkerhed og miljøregler og indeholder konkrete forpligtelser vedrørende arbejdstagerrettigheder og miljøbeskyttelse, heriblandt gennemførelse af Parisaftalen om klimaændringer og tilhørende håndhævelsesregler.

Hovedtrækkene i handelsaftalen mellem EU og Mercosur

Aftalen mellem EU og Mercosur vil fjerne størstedelen af tolden på EU's eksport til Mercosur, hvorved EU's virksomheder bliver mere konkurrencedygtige ved at spare 4 mia. EUR pr. år.

  • For EU's industrisektorer vil dette medføre større eksport af EU-produkter, som hidtil har været underlagt høje — til tider uoverkommelige — toldsatser, heriblandt biler (35 % told), bildele (14-18 %), maskiner (14-20 %), kemiske produkter (op til 18 %), lægemidler (op til 14 %), beklædning og fodtøj (35 %) og strikvarer (26 %).
  • EU's landbrugsfødevaresektor vil drage fordel af en drastisk reduktion af Mercosurs høje toldsatser på EU's eksportvarer, heriblandt chokolade og konfekture (20 %), vin (27 %), spiritus (20-35 %) og læskedrikke (20-35 %). Aftalen vil også give EU's mejeriprodukter toldfri markedsadgang underlagt kvoter (nuværende toldsats: 28 %), navnlig for ost.

Mercosur-landene vil også indføre retlige garantier til beskyttelse mod efterligninger af 357 europæiske føde- og drikkevarer af høj kvalitet, som er anerkendt som beskyttede geografiske betegnelser, deriblandt Tiroler Speck (Østrig), Fromage de Herve (Belgien), Münchener Bier (Tyskland), Comté (Frankrig), Prosciutto di Parma (Italien), Polska Wódka (Polen), Queijo S. Jorge (Portugal), Tokaji (Ungarn) eller Jabugo (Spanien).

Aftalen skaber nye forretningsmuligheder i Mercosur for EU-virksomheder, der sælger i henhold til offentlige udbudskontrakter, og for tjenesteydere inden for bl.a. informationsteknologi, telekommunikation og transport. Aftalen vil også forenkle grænsekontrollen, mindske bureaukratiet og begrænse Mercosur-landenes anvendelse af eksportafgifter. Mindre virksomheder hos begge parter vil også få gavn af en ny onlineplatform, som giver nem adgang til alle relevante oplysninger.

Aftalen skaber betydelige økonomiske fordele, men fremmer også høje standarder. EU og Mercosur forpligter sig til effektivt at gennemføre Parisaftalen om klimaændringer. Et særligt kapitel om bæredygtig udvikling vil behandle spørgsmål såsom bæredygtig forvaltning og bevarelse af skove, respekt for arbejdstagerrettigheder og fremme af ansvarlig forretningsskik. Civilsamfundsorganisationer tildeles en aktiv rolle i at føre tilsyn med gennemførelsen af aftalen, herunder belysning af eventuelle problematikker knyttet til menneskerettigheder, sociale forhold eller miljøet. Aftalen vil også skabe et nyt forum for et tæt samarbejde om en mere bæredygtig tilgang til landbrugsdrift og, som led i den politiske dialog under associeringsaftalen, at værne om de oprindelige folks rettigheder. Aftalen beskytter også EU's og Mercosurs ret til at regulere i offentlighedens interesse og bevarer retten til at organisere offentlige tjenesteydelser på den måde, de hver især finder passende.

EU's standarder for fødevaresikkerhed forbliver uændrede, og al import vil fortsat skulle overholde EU's strenge standarder, nøjagtig som det er tilfældet i dag. De aftalte bestemmelser om fødevaresikkerhed samt dyre- og plantesundhed vil styrke samarbejdet med myndighederne i partnerlandene og øge kommunikationshastigheden vedrørende potentielle risici gennem et mere direkte og effektivt informations- og anmeldelsessystem. Herigennem øges vores effektivitet med hensyn til at garantere sikkerheden for de produkter, der handles mellem EU og Mercosur-landene.

Den handelsaftale, der er indgået i dag, indgår i en omfattende ny associeringsaftale, som er under forhandling mellem EU og Mercosur-landene. Foruden handelssøjlen består associeringsaftalen også af en politisk og samarbejdsmæssig søjle, som forhandlerne allerede indgik en principaftale om i juni 2018 i Montevideo. Foruden samhandel vil aftalen styrke den politiske dialog og øge samarbejdet på områder som migration, den digitale økonomi, forskning og uddannelse, menneskerettigheder (herunder oprindelige folks rettigheder), virksomhedernes sociale ansvar, miljøbeskyttelse, havforvaltning samt bekæmpelse af terrorisme, hvidvaskning af penge og cyberkriminalitet. Derudover vil den også skabe flere samarbejdsmuligheder på multilateralt plan. Associeringsaftalen vil markere fuldstændiggørelsen af rækken af associeringsaftaler med Nord-, Syd- og Mellemamerika og vil konsolidere forbindelserne med regionens nøgleaktører og styrke EU's holdning til mange globale spørgsmål.

Endnu en banebrydende handelsaftale indgået af Juncker-Kommissionen

Aftalen

Indbyggertal

i alt

Handel med varer

Handel med tjenesteydelser

Toldbesparelser
for EU's virksomheder

Samlet BNP

Canada

550 mio. EUR

72 mia. EUR

35 mia. EUR

600 mio. EUR

18 bio. EUR

Japan

639 mio. EUR

135 mia. EUR

53 mia. EUR

1 mia. EUR

21 bio. EUR

Mercosur

773 mio. EUR

88 mia. EUR

34 mia. EUR

Over 4 mia. EUR

19 bio. EUR

De næste skridt

Begge parter skal nu foretage en juridisk gennemgang af den aftalte tekst med henblik på at udarbejde den endelige udgave af associeringsaftalen og alle dens handelsaspekter. Kommissionen vil derefter oversætte den til alle officielle EU-sprog og forelægge associeringsaftalen for EU-medlemsstaterne og Europa-Parlamentet til godkendelse.

Detaljer

Publikationsdato
28. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark