Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. oktober 20211 min læsetid

EU-rettens forrang

Dagens mundtlige præsentation af dommen afsagt af Polens forfatningsdomstol giver anledning til alvorlig bekymring vedrørende EU-rettens forrang og Den Europæiske Unions Domstols autoritet.

Retsstatsprincippet

Dagens mundtlige præsentation af dommen afsagt af Polens forfatningsdomstol giver anledning til alvorlig bekymring vedrørende EU-rettens forrang og Den Europæiske Unions Domstols autoritet.

Kommissionen stadfæster og bekræfter de grundlæggende principper i Unionens retsorden, dvs. at:

  • EU-retten har forrang for national ret, herunder forfatningsmæssige bestemmelser
  • alle domme afsagt af Domstolen er bindende for alle medlemsstaternes myndigheder, herunder nationale domstole.

Vi vil foretage en detaljeret analyse af dommen afsagt af Polens forfatningsdomstol og træffe beslutning om de næste skridt. Kommissionen vil ikke tøve med at gøre brug af sine beføjelser i henhold til traktaterne for at sikre EU-rettens ensartede anvendelse og integritet.

Den Europæiske Union er et værdi- og retsfællesskab, som skal opretholdes i alle medlemsstater. De rettigheder, som europæerne har i henhold til traktaterne, skal beskyttes, uanset hvor de bor i Den Europæiske Union.

Europa-Kommissionen har til opgave at sørge for, at EU-retten fungerer korrekt, og det vil den fortsat sikre.

Detaljer

Publikationsdato
7. oktober 2021