Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. november 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sager om nedsættelse af alderen for højesteretsdommere i Polen

Samtidig med traktatbrudssagerne C-192/18 og C-619/18, som Kommissionen har anlagt mod Polen for at bringe retsvæsenets uafhængighed i fare, har den polske højesteret bedt Domstolen om at tage stilling til, om den nyetablerede afdeling ved højesteret...

Dom i sag T-386

I den forbindelse forklarer højesteretten, at den pågældende afdeling består af dommere, der er udnævnt af den nationale domstolsadministration, som hævdes at være afhængig af den lovgivende og udøvende magt.

Hvis Domstolen ikke finder, at afdelingen er en uafhængig domstol, ønsker højesteret at få afklaret, om sagerne om tvungen pensionering af dommere kan afgøres af en anden afdeling ved højesteret, som, skønt den ikke har kompetence til at behandle disse sager i henhold til polsk lov, kunne se bort fra polsk lov og i henhold til EU-lovgivningen få beføjelse til at behandle sagerne alligevel i de tilfælde, hvor polsk lov er i modstrid med EU’s normer.

Læs mere om sagerne C-585/18, C-624/18 og C-625/18

Detaljer

Publikationsdato
19. november 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark