Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. april 2018Repræsentationen i Danmark

EU-samarbejde mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination

Kommissionen's henstillinger til, hvordan EU kan styrke samarbejdet i kampen mod sygdomme, der kan forebygges ved vaccination.

Medicinsk teknologi

På verdensplan redder vaccination hvert år mellem 1 og 3 millioner liv. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen vil vaccination i det kommende årti redde yderligere 25 millioner liv. Alligevel står flere EU-lande ifølge ECDC over for hidtil usete udbrud af mæslinger og en genopblussen af andre sygdomme, der kan forebygges ved vaccination, på grund af utilstrækkelig vaccinationsdækning, og børn og voksne i EU dør fortsat af disse sygdomme.

Kommissionens forslag har fokus på 3 hovedsøjler for handling: 1. adressering af vaccinationsskepsis og forbedring af vaccinationsdækningen, 2. bæredygtige vaccinationspolitikker i EU og 3. EU-koordinering og bidrag til den globale sundhed.

Der opfordres i forslaget til 20 tiltag fra Kommissionens og EU-landenes side, blandt andet:

  • Udvikling og gennemførelse af nationale og/eller regionale vaccinationsplaner senest i 2020, herunder et mål om en vaccinationsdækning på mindst 95 % for mæslinger
  • Indførelse af rutinemæssig kontrol af vaccinationsstatus og muligheder for at foretage vaccination i forskellige livsfaser, for eksempel på skoler og arbejdspladser
  • Præsentation af løsningsmodeller med hensyn til et fælles vaccinationskort, der kan udveksles elektronisk på tværs af grænserne
  • Oprettelse af en europæisk vaccinationsinformationsportal senest i 2019 med henblik på at give objektive, gennemsigtige og opdaterede onlineoplysninger om fordelene ved og sikkerheden af vaccinationer
  • Afhjælpning af risiciene for mangler ved at udvikle et EU-datavarehus (virtuelt register) med oplysninger om lagre af og behov for vacciner med henblik på at gøre det lettere frivilligt at udveksle oplysninger om tilgængelige forsyninger og mangler på væsentlige vacciner
  • Forsyning af alle sundhedspersoner med den nødvendige uddannelse til at foretage vaccination og adressere skepsis
  • Dannelse af en koalition for vaccination med henblik på at samle europæiske sammenslutninger af sundhedspersonale samt relevante sammenslutninger af studerende på området, der kan give offentligheden præcise oplysninger, bekæmpe myter og udveksle bedste praksis
  • Oprettelse af et europæisk informationsudvekslingssystem med henblik på at indsamle viden og, senest i 2020, udarbejde retningslinjer for et EU-basisvaccinationsskema med de doser og vaccinationstidspunkter (alder), som EU-landene er enige om som fælles for alle lande
  • Styrkelse af partnerskaber og samarbejde om vaccination med internationale partnere.

Situationen netop nu: store vaccinationskløfter i EU

Ifølge de seneste data indsamlet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) stiger antallet af tilfælde af mæslinger fortsat i en række EU- og EØS-lande. I de 12 måneder mellem den 1. marts 2017 og den 28. februar 2018 blev der anmeldt 14 813 tilfælde af mæslinger via det europæiske overvågningssystem. Af disse tilfælde, hvor vaccinationsstatus var kendt, var 86 % uvaccinerede. ECDC anslår desuden, at mindst 40 000 mennesker hvert år dør af influenza, delvis på grund af lav vaccinationsdækning.

De næste skridt

Kommissionens forslag vil blive drøftet af Rådet med henblik på vedtagelse inden udgangen af 2018 med ikrafttrædelse straks. Kommissionen vil hvert tredje år aflægge rapport om fremskridtene med hensyn til gennemførelsen af henstillingen. Desuden vil Kommissionen som led i processen vedrørende sundhedstilstanden i EU udarbejde en rapport om '"Tilliden til vaccinationer i EU" for at overvåge holdningerne til vaccination.

Detaljer

Publikationsdato
26. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark