Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. oktober 20213 min læsetid

EU-Ukraine topmøde

På det 23. topmøde mellem EU og Ukraine i Kiev bekræftede Den Europæiske Union og Ukraine i dag deres stærke partnerskab og tilsagn om at styrke Ukraines politiske associering og økonomiske integration med Den Europæiske Union.

Topmøde mellem EU og Ukraine

Den Europæiske Union og Ukraine er nået til enighed om en fælles erklæring, der afspejler den omfattende bilaterale dagsorden.

På topmødet gjorde Den Europæiske Union og Ukraine fremskridt inden for en række centrale samarbejdssektorer og indgik tre nye vigtige aftaler.

Undertegnelse af en banebrydende aftale om luftfart

Den Europæiske Union og Ukraine undertegnede en omfattende lufttransportaftale, der baner vejen for et såkaldt fælles luftfartsområde mellem EU og Ukraine på grundlag af fælles høje standarder på vigtige områder såsom luftfartssikkerhed og lufttrafikstyring. Aftalen vil fremme markedsadgangen og give både forbrugerne og luftfartsselskaberne nye muligheder.

Ukraine er et stadig vigtigere luftfartsmarked for EU og var det 13. største marked uden for EU i 2019 med 9,8 mio. passagerer. Lufttransporten af passagerer og fragt mellem Ukraine og EU er vokset støt gennem de seneste år. Denne tendens er først blevet brudt under covid-19-krisen.

Den aftale, der blev undertegnet i dag, har til formål gradvist at åbne de respektive luftfartsmarkeder og integrere Ukraine i et bredere fælles europæisk luftfartsområde. Ukraine vil yderligere tilpasse sin lovgivning til EU's luftfartsregler og -standarder på områder som luftfartssikkerhed, lufttrafikstyring, miljø, økonomisk regulering, konkurrence, forbrugerbeskyttelse og sociale aspekter.

Dagens aftale forventes at give nye muligheder for lufttransport samt flere direkte forbindelser og økonomiske fordele på begge sider:

  • Alle EU-luftfartsselskaber vil kunne foretage direkte flyvninger fra et hvilket som helst sted i EU til en hvilken som helst lufthavn i Ukraine og omvendt for ukrainske luftfartsselskaber.
  • Alle begrænsninger og restriktioner for flyvninger mellem Ukraine og EU vil blive fjernet, og bestemmelserne om åben og fair konkurrence vil sikre lige konkurrencevilkår.

Aftalen vil lette mellemfolkelige forbindelser og udvide forretningsmulighederne og handelen mellem EU og Ukraine. Den vil også være et værdifuldt redskab i gennemførelsen af associeringsaftalen mellem EU og Ukraine og navnlig det vidtgående og brede frihandelsområde.

Selv om aftalen stadig skal ratificeres af begge parter, inden den formelt træder i kraft, finder den anvendelse straks efter undertegnelsen i dag.

Ukraines associering med Horisont Europa

Topmødet gav også mulighed for at besegle Ukraines associering med Horisont Europa, EU's forsknings- og innovationsprogram for 2021-2027 samt Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram for 2021-2025. Ukrainske forskere og innovatører kan nu deltage i disse to programmer med et budget på henholdsvis 95,5 mia. EUR og 1,38 mia. EUR på samme vilkår som personer fra EU's medlemsstater. Dette samarbejde inden for videnskab, forskning og innovation styrker yderligere alliancen mellem EU og Ukraine med henblik på at sikre resultater inden for fælles prioritetsområder såsom den grønne og den digitale omstilling. Horisont Europa er et af de vigtigste redskaber til at gennemføre EU's strategi for internationalt samarbejde: EU's globale tilgang til forsknings- og innovationssamarbejde. Programmet er åbent for forskere og innovatører fra hele verden, som kan samarbejde med EU-partnere om at udarbejde forslag.

Ukraines associering med Et Kreativt Europa

På topmødet blev Ukraines associering med Et Kreativt Europa, som er EU's program for støtte til de kulturelle og kreative sektorer for perioden 2021-2027, også beseglet. Det nye program Et Kreativt Europa støtter og fremmer fortsat kulturarv, kreativitet, internationalisering, professionalisering, innovation og konkurrenceevne inden for de kulturelle og kreative sektorer. Ukrainske kulturelle og kreative organisationer kan nu deltage i Europas flagskibsprogram til 2,44 mia. EUR på samme vilkår som organisationer fra EU's medlemsstater.

Detaljer

Publikationsdato
12. oktober 2021