Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. september 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU ved de Forenede Nationers 75. generalforsamling (UNGA75)

EU står for multilateralisme og et stærkt og effektivt FN, som leverer resultater til gavn for alleFN’s 75. generalforsamling blev den 15. september åbnet af generalforsamlingens nye formand, Volkan Bozkir, med en uge på højt plan, som begyndte...

FN i NY

Formanden for Det Europæiske Råd, Charles Michel, indledte ugen med at fejre FN’s 75 års jubilæum sammen med ledere fra hele verden. Fredag den 25. vil han på vegne af EU holde en tale i FN’s generaldebat. Kommissionsformand Ursula von der Leyen vil sammen med FN’s generalsekretær, António Guterres, deltage i rundbordsdiskussionen på højt plan om klimahandling torsdag den 24. Kommissionsformand von der Leyen vil også deltage i topmødet om biodiversitet den 30. september, og i en relateret begivenhed mandag den 28. godkender hun ledernes løfte til naturen ("Leaders Pledge for Nature"). Den 1. oktober vil hun også deltage i et møde på højt plan om 25-årsdagen for den fjerde verdenskonference om kvinder. Ledende næstformand Frans Timmermans deltager mandag den 21. i klimaugens virtuelle begivenhed om ”virksomhedsstøtte for hårdere 2030-mål i EU” organiseret af Climate Leadership Group. Fredag den 18. holder den højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell en hovedtale ved begivenheden ”UNited for a New Multilateralism” (Sammen om en ny multilateralisme).

Mandag den 21. deltager kommissær Janez Lenarčič i begivenheden “Unlocking big change – Education: the key to a better future” (Åbning mod store forandringer – uddannelse er nøglen til en bedre fremtid), og onsdag den 23. vil han sammen med Sverige være vært for mødet "Humanitarian Crisis in Yemen: Averting an Outbreak of Famine" (Den humanitære krise i Yemen: afværgelse af hungersnød). Fredag den 25. vil kommissær Lenarčič også være medvært for en sidebegivenhed på højt plan om de humanitære omkostninger ved kombinationen af konflikts-, klima- og miljømæssige risici, og han deltager i begivenheden ”Collective action to prevent, mitigate and respond to gender-based violence in emergencies” (Kollektiv handling for at forhindre, afbøde og reagere på kønsbaseret vold i nødsituationer). Tirsdag den 29. repræsenterer han EU ved “High-Level Private Virtual Roundtable: Meeting our promises on Refugee Education during COVID-19” (Det virtuelle private rundbordsdiskussion på højt plan: Opfyldelsen af vores løfter om uddannelse af flygtninge under covid-19). Kommissær Jutta Urpilainen vil onsdag den 23. repræsentere EU ved SDG Business Forum (Erhvervsforummet for verdensmålene for bæredygtig udvikling). Parallelt hermed deltager kommissær Kadri Simson i den virtuelle begivenhed under klimaugen om “Green Recovery from COVID-19: Perspectives From Across the Globe” (Grøn genopretning efter covid-19: perspektiver fra hele verden) tirsdag den 22.

I løbet af den seneste uge deltog den højtstående repræsentant/næstformand Josep Borrell i kontaktgruppen om Yemens ministermøde torsdag den 17., hvor han gentog EU’s urokkelige støtte til FN’s bestræbelser på at opnå et politisk gennembrud (se det udsendte fælles kommuniké herom). Tirsdag den 15. deltog kommissær Lenarčič og Urpilainen i begivenheden om fødevarekriser og covid-19. Kommissær Urpilainen deltog torsdag den 17. i begivenheden på højt plan ”The future of education is here for those left furthest behind” (Fremtidens uddannelse er her for dem, som er ladt længst bagud). De enkelte EU-repræsentanters dagsordener er tilgængelige på deres hjemmesider. Online kan man også finde faktaark om partnerskabet mellem EU og FN, og om hvordan EU arbejder ved FN.

Detaljer

Publikationsdato
21. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark