Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel22. januar 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Europas fremtid...

Kommissionen har fremlagt sit bud på tilrettelæggelse af konferencen om Europas fremtid og foreslår bl.a. at konferencen bliver lanceret officielt på Europadagen den 9. maj 2020 — 70 år efter undertegnelsen af Schumanerklæringen og 75 år efter...

Europas fremtid...

I de politiske retningslinjer for Kommission fra 2019 sagde Ursula von der Leyen bl.a.:

Jeg ønsker, at de europæiske borgere skal udforme fremtiden for vores Union. De skal spille en ledende rolle og tage aktiv del i fastlæggelsen af vores prioriteter og ambitionsniveau. Jeg ønsker, at borgerne skal have medindflydelse på konferencen om Europas fremtid, som begynder i 2020 og slutter toår senere. Denne konference skal samle borgerne og give unge, civilsamfundet og EU-institutionerne mere at sige som ligeværdige partnere. Konferencen skal være velforberedt og have klartfastlagte rammer og klare mål, som der på forhånd er indgået aftale om mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Jeg er rede til at følge op på det, der opnås enighed om, herunder gennem lovgivning, hvis det er hensigtsmæssigt. Jeg er også åben over fortraktatændringer. Hvis et medlem af Europa-Parlamentet bliver indstillet som formand for konferencen, vil jeg fuldt ud støtte dette forslag.

Konferencen om Europas fremtid bør senest i sommeren 2020 forelægge deres lovgivningsmæssige eller andre forslag om dette emne. Kommissionen vil følge op på disse forslag, hvor den har kompetence til at handle, og støtte Europa-Parlamentet i ændringen af valglovgivningen og i opnåelse af Rådets godkendelse. Med henblik på større gennemsigtighed og demokratisk legitimitetbør de nye regler være på plads i god tid inden valget til Europa-Parlamentet i 2024.

Detaljer

Publikationsdato
22. januar 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark