Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. marts 2024Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Europas klimaudfordringer

Kommissionen tirsdag den 12. marts 2024 vedtaget en meddelelse om beskyttelse af mennesker og velstand og håndtering af klimarisici

Oversvømmelser

 

Pressemeddelelse

Meddelelsen fra Kommissionen: Håndtering af klimarisici – beskyttelse af mennesker og velstand - KOM(2024)91

Rapport om forebyggelse og styring af katastroferisici i Europa - KOM(2024)130

Spørgsmål og svar

Faktablad

Baggrund:

2023 var det varmeste år, som nogensinde er registreret. Europa oplever virkningerne af klimaændringer med rekordhøje temperaturer og ekstreme vejrfænomener. Sidste sommer oplevede vi rekordhøje hedebølger, naturbrande og tørke i hele EU, og den tørre vinter, nogle EU-lande har i år, er endnu et tydeligt eksempel. Alle EU-lande er i et eller andet omfang blevet påvirket af sidste års hændelser. Mere hyppige og alvorligere klimaekstremer på vores kontinent er en realitet, og der forventes en forværring i de kommende årtier og længere frem.

Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er gået sammen om at udvikle den første model for vurdering af europæiske klimarisici (EUCRA), som skal vise vejen frem: En omfattende vurdering af klimaændringernes påvirkning og risici med fokus på miljøet, økonomien i Europa og samfundet i bredere forstand.

EEA fremlagde en rapport med de vigtigste resultater fra EUCRA den 11. marts. På grundlaget heraf vil Kommissionen dag efter udsende en politisk meddelelse med angivelse af de vigtigste klimarisici for Europa og om, hvordan der kan opnås klimaresiliens på tværs af EU og dets medlemsstater, hvordan vi både på EU-plan og nationalt plan kan være bedre forberedte på og imødese klimamæssige virkninger i fremtiden.

I meddelelsen fokuseres på en række tiltag, der kan tages på EU-plan og nationalt plan i alle sektorer og på potentielle tværgående løsninger, der sikrer, at vi er bedre forberedte på og kan tilpasse os til klimarisici, navnlig på fire områder: styring, værktøjer for risikoejere, strukturpolitikker finansiel modstandsdygtighed.

Bemærkninger til pressen af ledende næstformand Šefčovič og kommissær Hoekstra:

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. marts 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark