Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. februar 2024Repræsentationen i Danmark

EU's 2040-klimamål

Kommissionen's meddelelse om Europas 2040-klimamål og vejen mod klimaneutralitet senest i 2050

Klima og miljø

Pressemeddelelse

Meddelelse fra Kommissionen: Mod en ambitiøs industriel CO2-forvaltning for EU - KOM(2024)63

Kommissionens konsekvensanalyse

Spørgsmål og svar

Faktablad

Kommentarer af ledende næstformand Maroš Šefčovič og kommissær Simson og Hoekstra ved pressemødet

 

Baggrund:

Kommissionen fremsætter ikke lovgivningsforslag på nuværende tidspunkt, hverken om 2040-emissionsreduktionsmålet eller de politiske rammer for opnåelse af dette. Det vil først ske under den næste Kommission, som sammensættes efter dette års Europaparlamentsvalg. Kommissionen giver anbefalinger til fastsættelse af EU's 2040-klimamål på grundlag af bedste tilgængelige videnskabelige data og en detaljeret konsekvensanalyse, ligesom den vil opridse de politiske valgmuligheder.

Europa har allerede forpligtet sig til at opnå klimaneutralitet senest i 2050 og gennemfører allerede ændringer for at mindske emissionerne med mindst 55 % senest i 2030.

2040-målet er næste skridt i den retning.

Se også meddelelsen om industriel CO2-forvaltning for EU

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
6. februar 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark