Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. februar 2021Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU's dagsorden for en fornyet multilateralisme

Kommissionen og den højtstående repræsentant har fremlagt en ny strategi, der skal styrke EU's bidrag til regelbaseret multilateralisme.

EU's energi- og klima-mål og overgangen til ren energi...

I den fælles meddelelse beskrives EU's forventninger til og ambitioner for det multilaterale system. I dag foreslås det at gøre brug af alle de redskaber, som EU råder over, herunder omfattende politisk, diplomatisk og finansiel støtte, til at fremme global fred og sikkerhed, forsvare menneskerettighederne og folkeretten og fremme multilaterale løsninger på globale udfordringer.

Fastlæggelse og forsvar af EU's prioriteter og værdier i det multilaterale system

Det 21. århundredes udfordringer kræver mere, ikke mindre, multilateral styring og regelbaseret internationalt samarbejde. EU har fastlagt klare strategiske prioriteter for spørgsmål, som intet land kan håndtere alene: fred og sikkerhed, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, bæredygtig udvikling, folkesundhed og klima. Nu er det nødvendigt at fremme disse prioriteter multilateralt i en strategisk tilgang for at skabe en sikrere verden og bæredygtig, inklusiv global genopretning.

EU skal blive endnu bedre til at gå forrest og levere resultater i fællesskab for at opnå succes i fællesskab. Derfor vil EU fremme mere effektive koordineringsmekanismer ud fra fælles prioriteter og gøre bedre brug af sin kollektive styrke og herunder bygge videre på Team Europe-tilgangen. EU's demokratiske og unikke lovgivningsmæssige styrke er aktiver, der kan bidrage til at opbygge en bedre verden, samtidig med at dens sikkerheds- og forsvarsstruktur understøtter de globale bestræbelser på at bevare, opretholde og opbygge international fred og sikkerhed.

Modernisering af det multilaterale system

For at sikre at det globale multilaterale system er egnet til at tackle de aktuelle udfordringer, vil EU fortsat støtte FN's generalsekretærs reformbestræbelser. EU vil fremme moderniseringen af centrale institutioner såsom Verdenssundhedsorganisationen og Verdenshandelsorganisationen. EU vil også stå i spidsen for udviklingen af nye globale normer og oprettelsen af samarbejdsplatforme på områder som beskatning, det digitale område og kunstig intelligens.

Et stærkere Europa gennem partnerskab

For at ændre det multilaterale landskab har vi brug for en ny generation af partnerskaber. EU ønsker at opbygge nye alliancer med tredjelande, styrke samarbejdet med multilaterale og regionale organisationer og andre interessenter, navnlig dem, som EU deler demokratiske værdier med, og sammen med andre søge at skabe enighed på det ene område efter det andet. EU vil understøtte partnerlandenes bestræbelser på at samarbejde mere effektivt i det multilaterale system og sikre systematisk opfølgning af bilaterale forpligtelser over for partnere for at fremme multilaterale mål. EU sigter mod at opbygge en mere inklusiv multilateralisme. Det er vigtigt også at inddrage civilsamfundet og den private sektor samt sociale aktører og andre interessenter.

Næste skridt

Kommissionen og den højtstående repræsentant opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at tilslutte sig tilgangen og til at arbejde sammen om disse prioriteter.

Baggrund

For at kunne reagere effektivt på globale kriser, trusler og udfordringer har det internationale samfund brug for et effektivt multilateralt system, der bygger på universelle regler og værdier. FN står fortsat i centrum for det multilaterale system. EU og dets medlemsstater er de største finansielle donorer til FN-systemet, Bretton Woods-institutionerne og mange andre internationale fora. De yder næsten en fjerdedel af alle finansielle bidrag til FN's fonde og programmer, mens EU-medlemsstaterne også tegner sig for næsten en fjerdedel af FN's ordinære budget. I Den Internationale Valutafond og Verdensbanken har EU's medlemsstater mere end en fjerdedel af stemmerettighederne. Næsten en tredjedel af de finansielle bidrag kommer fra EU og dets medlemsstater.

EU arbejder meget tæt sammen med og i andre internationale organisationer og enheder såsom Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, Verdenshandelsorganisationen, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og NATO.

Endelig ønsker EU et tættere samarbejde med andre regionale og multinationale grupperinger såsom Den Afrikanske Union, Organisationen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater for at tackle fælles udfordringer og samarbejde på internationalt plan.

Detaljer

Publikationsdato
17. februar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark