Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. februar 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU's forhandlere skaber gennembrud i moderniseringen af reglerne om ophavsret

Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nået frem til en politisk aftale om at tilpasse reglerne om ophavsret til den digitale tidsalder i Europa og skabe håndgribelige fordele for samtlige kreative sektorer, pressen, forskere, undervisere...

film_hemera_web.jpg

Formålet med denne aftale er at tilpasse ophavsretsreglerne til nutidens verden, hvor folk hovedsageligt tilgår kreative værker og nyhedsartikler via musikstreamingtjenester, video on demand-platforme, nyhedsaggregatorer og platforme med indhold, der lægges op af brugerne. Aftalen skal nu bekræftes af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union i de kommende uger.

Bedre beskyttelse af europæiske ophavsmænd og udøvende kunstnere og af journalistik

Det nye direktiv styrker de europæiske ophavsmænds og udøvende kunstneres stilling i det digitale miljø og fremmer journalistik af høj kvalitet i EU. Det medfører navnlig:

- håndgribelige fordele for samtlige kreative sektorer, navnlig ophavsmænd og udøvende kunstnere i den audiovisuelle sektor og musiksektoren, ved at styrke deres position i forhold til platformene og giver dem bedre kontrol over anvendelsen af deres indhold, når det uploades af brugerne på disse platforme, så de kan modtage betaling herfor

- at princippet om passende og forholdsmæssig betaling til ophavsmænd og udøvende kunstnere for første gang vil blive fastlagt i den europæiske ophavsretslovgivning

- at ophavsmænd og udøvende kunstnere vil få adgang til gennemsigtige oplysninger om, hvordan deres værker og fremførelser udnyttes af deres modparter (forlag og producenter). Dette vil gøre det lettere for dem at forhandle fremtidige kontrakter og få en mere rimelig andel af indtægterne

- at hvis forlag eller producenter ikke udnytter de rettigheder, som ophavsmænd og udøvende kunstnere har overført til dem, vil disse ophavsmænd og udøvende kunstnere få lov til at tilbagekalde rettighederne.

- at europæiske presseudgivere vil nyde godt af en ny ret, som har til formål at gøre det lettere for dem at forhandle om, hvordan deres indhold videreanvendes på onlineplatforme. Det vil give journalister ret til at modtage en større del af indtægterne fra onlineanvendelse af pressepublikationer. Denne ret vil ikke påvirke borgere og individuelle brugere, som fortsat vil kunne nyde og dele nyhedshyperlinks, som de gør i dag.

Nye regler skal styrke borgernes og internetbrugernes interesser

Brugerne vil kunne drage fordel af de nye licensregler, som vil gøre det muligt for dem at uploade ophavsretligt beskyttet indhold lovligt på platforme som YouTube eller Instagram. De vil også nyde godt af beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med ytringsfriheden, når de uploader videoer, der indeholder ophavsretligt beskyttet indhold, dvs. i memes eller parodier. Brugernes interesser beskyttes gennem effektive mekanismer til hurtig anfægtelse, hvis platformene fjerner deres indhold på uberettiget grundlag.

Det nye direktiv vil sikre bredere adgang til viden ved at forenkle reglerne for ophavsret på områderne for tekst- og dataudvinding til forskning og andre formål, uddannelse og bevarelse af kulturarven:

  • - Forskningsorganisationer, universiteter og andre brugere vil kunne få mest muligt ud af det stigende antal publikationer og data, der er tilgængelige online, til forskning eller andre formål, da de vil kunne benytte en ophavsretsundtagelse til at foretage tekst- og dataudvinding fra store datasæt. Dette vil også forbedre udviklingen af dataanalyse og kunstig intelligens i Europa.
  • Studerende og lærere vil kunne anvende ophavsretligt beskyttet materiale til onlinekurser, herunder på tværs af grænserne, med henblik på undervisningsbrug.
  • Bevarelsen af kulturarven i forbindelse med europæiske museers, arkivers og andre kulturarvsinstitutioners samlinger underkastes ikke ophavsretlige begrænsninger.

Brugerne vil også få adgang til værker, film eller musikoptagelser, der ikke længere er kommercielt tilgængelige i Europa i dag, samt en bredere vifte af europæiske audiovisuelle værker på video on demand-platforme.

De vil frit kunne dele kopier af malerier, skulpturer og andre ikke ophavsretligt beskyttede kunstværker med fuld retssikkerhed.

De næste skridt

Den vedtagne tekst skal nu formelt bekræftes af Europa-Parlamentet og Rådet.Når først de nye regler er blevet bekræftet og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, har medlemsstaterne 24 måneder til at gennemgøre dem i deres nationale lovgivning.

Baggrund

Kommissionens undersøgelser viste, at 57 % af internetbrugerne i 2016 tilgik presseartikler via sociale netværk, nyhedsaggregatorer eller søgemaskiner. 47 % af disse brugere læser blot uddrag, der er indsamlet af disse websteder, uden at klikke videre. Samme tendens blev konstateret for musik- og filmindustrien: 49 % af internetbrugerne i EU lytter til musik eller tilgår audiovisuelt indhold på nettet, og 40 % af de 15-24-årige så TV online mindst én gang om ugen. Denne tendens er steget kraftigt siden da.

I september 2016 foreslog Europa-Kommissionen en modernisering af EU's regler om ophavsret, så den europæiske kultur kan blomstre og udbredes, som en del af strategien for det digitale indre marked.
EU's ophavsretsreform er en prioriteret opgave for Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen, som har forpligtet sig til at vedtage den inden udgangen af dette lovgivningsmandat. Målet er at modernisere EU's regler om ophavsret, som blev fastlagt i 2001 — en evighed siden i den digitale tidsalder. Dengang var der ingen sociale medier, ingen video on demand, ingen digitalisering af museumskunst og ingen lærere, der underviste via onlinekurser.

Dagens politiske aftale mellem EU-institutionerne er en del af et bredere initiativ om at tilpasse EU's regler om ophavsret til den digitale tidsalder. I december 2018 nåede Europa-Parlamentet og Rådet til enighed om nye regler, der skal gøre det lettere for europæiske radio- og tv-selskaber at gøre visse programmer tilgængelige via deres live-TV- eller catch-up-tjenester på nettet Siden den 1. april 2018 har europæere, der køber eller abonnerer på film, sportsudsendelser, musik, e-bøger og spil i deres hjemland, kunnet få adgang til dette indhold, når de rejser eller midlertidigt befinder sig i andre EU-lande.

Detaljer

Publikationsdato
13. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark