Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. december 2018Repræsentationen i Danmark

EU's og USA's værn om privatlivets fred

Denne anden evaluering viser, at der er sket forbedringer, men der bør udpeges en fast ombudsperson senest den 28. februar 2019.

password_stockphoto_thinkstock_web.jpg

Kommissionen har offentliggjort sin rapport om den anden årlige evaluering af EU's og USA's værn om privatlivets fred og den viser, at USA fortsat yder tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger, der overføres under værnet om privatlivets fred fra EU til deltagende virksomheder i USA. De amerikanske myndigheders foranstaltninger til gennemførelse af Kommissionens anbefalinger i sidste års rapport har forbedret ordningens funktion.

Kommissionen forventer imidlertid, at de amerikanske myndigheder senest den 28. februar 2019 vil udpege en fast ombudsperson som erstatning for den nuværende, fungerende ombudsperson. En fast ombudsperson spiller en vigtig rolle i at sikre, at klager vedrørende de amerikanske myndigheders adgang til personoplysninger behandles.

De allerede gennemførte forbedringer omfatter handelsministeriets styrkelse af certificeringsprocessen og dens proaktive tilsyn med ordningen. Som anbefalet i Kommissionens første årlige evaluering har handelsministeriet oprettet en række mekanismer, såsom et system med kontroller ("stikprøvekontroller"), som vilkårligt udvælger virksomheder for at kontrollere, om de overholder principperne for værnet om privatlivets fred. 100 virksomheder er blevet kontrolleret: 21 havde problemer, der nu er løst. Yderligere procedurer for revision af overholdelse omfatter også analyse af webstederne for deltagere i værnet om privatlivets fred for at sikre, at links til politikker for beskyttelse af privatlivets fred er korrekte. Handelsministeriet har indført et system til at afsløre falske påstande, som hindrer virksomheder i at hævde, at de handler i overensstemmelse med værnet om privatlivets fred, når de ikke er certificeret. .

Den føderale handelskommission har også udvist en mere proaktiv tilgang til håndhævelse gennem overvågning af principperne for værnet om privatlivets fred, herunder ved at udstede pålæg for at anmode om oplysninger fra de deltagende virksomheder.

For så vidt angår de amerikanske offentlige myndigheders adgang til personoplysninger af hensyn til den nationale sikkerhed, er der blevet udpeget nye medlemmer af rådet for tilsyn med privatlivets fred og borgerlige rettigheder (Privacy and Civil Liberties Oversight Board), så rådet igen er beslutningsdygtigt. Rådets rapport om gennemførelsen af præsidentielt politikdirektiv nr. 28 (PPD-28, der omhandler beskyttelse af privatlivets fred for ikke-amerikanere) er offentligt tilgængelig. I rapporten bekræftes det, at denne beskyttelse af privatlivets fred for ikke-amerikanere gennemføres på tværs af de amerikanske efterretningstjenester.

Under den anden evaluering blev der også taget hensyn til relevant udvikling i det amerikanske retssystem med hensyn til privatlivets fred. Handelsministeriet iværksatte en høring om en føderal tilgang til databeskyttelse, som Kommissionen bidrog til, og den amerikanske føderale handelskommissions vurderer sine nuværende beføjelser på området. I forbindelse med Facebook/Cambridge Analytica-skandalen har Kommissionen bemærket, at den føderale handelskommission har bekræftet, at den er i gang med at undersøge sagen.

Næste skridt

Rapporten vil blive sendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Databeskyttelsesråd og de amerikanske myndigheder.

Europa-Kommissionen forventer, at den amerikanske regering senest den 28. februar 2019 udpeger en kandidat til fast at besætte ombudspersonens stilling. Sker dette ikke inden denne dato, vil Kommissionen overveje at træffe passende foranstaltninger i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse.

Baggrund

Afgørelsen om EU's og USA's værn om privatlivets fred blev vedtaget den 12. juli 2016, og ordningen for værnet om privatlivets fred trådte i kraft den 1. august 2016. Den giver beskyttelse af de grundlæggende rettigheder for alle personer i EU ved overførsel af deres personoplysninger til certificerede virksomheder i USA til kommercielle formål, samtidig med at den skaber juridisk klarhed for de virksomheder, der benytter sig af transatlantiske overførsler af oplysninger.

Kommissionen har forpligtet sig til årligt at evaluere ordningen for at vurdere, om den fortsat sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Efter den første årlige evaluering, der fandt sted i 2017, fremsatte Kommissionen en række anbefalinger til yderligere forbedringer af funktionen af værnet om privatlivets fred i praksis.

Den 18. oktober 2018 lancerede kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder Věra Jourová sammen med USA's handelsminister Wilbur Ross drøftelserne med henblik på den anden evaluering af EU's og USA's værn om privatlivets fred (erklæring ). Konklusionerne i denne rapport er baseret på møder med repræsentanter for alle tjenestegrene i den amerikanske regering med ansvar for værnet om privatlivets fred, herunder den føderale handelskommission, kontoret for direktøren for den nationale efterretningstjeneste, justitsministeriet og udenrigsministeriet, som fandt sted i Bruxelles medio oktober 2018, et studie om automatisk beslutning bestilt af Kommissionen samt på input fra en lang række interessenter, herunder fra virksomheder og NGO'er, der arbejder med privatlivets fred. Repræsentanter for EU's uafhængige databeskyttelsesmyndigheder deltog også i evalueringen.

Detaljer

Publikationsdato
19. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark