Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. april 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU's resultattavle for retlige anliggender

Retssystemerne bliver stadig mere effektive, men der er stadig udfordringer...Kommissionen har offentliggjort EU's resultattavle for retlige anliggender 2017. Formålet med resultattavlen er at hjælpe de nationale myndigheder med at forbedre deres...

dom3-istock-thinkstock-web.jpg

Baggrund:

EU's resultattavle for retlige anliggender bidrager til det europæiske semester ved at samle data fra en række forskellige kilder og ved at påpege problemer i retssystemerne, som der skal udvises særlig opmærksomhed over for med henblik på at sikre gunstige vilkår for investeringer, virksomheder og borgere.

Resultattavlen giver en oversigt over, hvordan retssystemerne fungerer, ud fra forskellige indikatorer, som er af fælles interesse for alle medlemslande. Den skal ikke fremme en bestemt type retssystem og behandler alle medlemslande lige. Uanset det nationale retssystems opbygning eller den retstradition, som retsvæsenet er forankret i, er de væsentlige parametre ved et effektivt retssystem bl.a., det at det er velforankret, arbejder hurtigt og uafhængigt, og at adgangen til det er brugervenlig og kan ske til en overkommelig pris.

Resultattavlen fokuserer på tre hovedområder:
Retssystemernes effektivitet: indikatorer for retssagernes effektivitet, herunder sagsbehandlingstid, andel af domsafgørelser og antal verserende sager.
Kvalitetsindikatorer: uddannelse, overvågning og evaluering af domstolsaktiviteter, anvendelse af tilfredshedsundersøgelser, domstolenes budget og menneskelige ressourcer.

Uafhængighed: resultattavlen omfatter data fra forskellige undersøgelser om virksomhedernes og offentlighedens opfattelse af retsvæsenets uafhængighed.

Detaljer

Publikationsdato
10. april 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark