Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. december 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Fælles kontrol med Ferrosan godkendt

Kommissionen godkender Kirks, Lundbeckfondens og ATP's fælles kontrol med Ferrosan

Approved

Europa-Kommissionen har i henhold til EU's fusionsforordning godkendt, at Kirk Kapital Strategic Investments A/S ("Kirk"), Lundbeckfond Invest A/S ("Lundbeckfond") og Arbejdsmarkedets Tillægspension ("ATP") erhverver fælles kontrol med Ferrosan Medical Devices Group A/S ("Ferrosan"), alle fra Danmark.

Ferrosan producerer hæmostatisk medicinsk udstyr i biomateriale til at begrænse kritiske blødninger i forbindelse med kirurgi samt brystbiopsisystemer. Kirk investerer i skandinaviske mellemstore og større virksomheder i langsigtede vækstindustrier. Lundbeckfond finansierer forskning inden for biomedicinsk videnskab. ATP forvalter den obligatoriske danske kollektive pensionsordning, ATP Livslang Pension.

Kommissionen konkluderede, at den påtænkte erhvervelse ikke ville give anledning til konkurrenceproblemer, da der ikke er nogen horisontale eller vertikale overlap mellem parternes aktiviteter. Fusionen blev undersøgt efter den forenklede procedure.

Læs mere om sagen - M.10955 - på Kommissionens hjemmeside

Detaljer

Publikationsdato
6. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark