Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. juni 2018Repræsentationen i Danmark

Fire e-markedspladser forpligtet sig skriftligt til hurtigere at fjerne farlige produkter...

Kommissionen og fire store e-markedspladser - Alibaba (på vegne af AliExpress), Amazon, eBay og Rakuten-France - underskriver hensigtserklæring om produktsikkerhed for at fjerne farlige produkter.

indkobsvogn_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Takket være en af Europa-Kommissionen indledt dialog har fire store onlinevirksomheder forpligtet sig til inden for to arbejdsdage at reagere på anmeldelser fra medlemsstaternes myndigheder om farlige produkter og til inden for fem arbejdsdage at følge op på anmeldelser fra kunder.

I 2016 udgjorde onlinesalget 20 % af det samlede salg i EU (Eurostat). Flere og flere af de farlige produkter, der anmeldes via systemet for hurtig varsling, sælges på internettet. Dette viser, at der er behov for, at alle e-markedspladser fortsat øger deres indsats, når det gælder om at fjerne farlige produkter. EU's direktiv om e-handel indfører anmeldelses- og fjernelsesprocedurer for problematisk onlineindhold, men regulerer dem ikke nærmere. I dag er disse fire store e-markedspladser blevet enige om en række forpligtelser, der skal sikre ordentlig beskyttelse af forbrugerne i EU.

Alibaba Group (på vegne af AliExpress), Amazon, eBay og Rakuten-France forpligter sig til at træffe følgende foranstaltninger:

  • Reagere inden for to arbejdsdage på myndighedernes anmeldelser til virksomhedernes kontaktpunkter om at fjerne farlige produkter til salg. Virksomhederne bør følge op herpå og underrette myndighederne om den trufne foranstaltning.
  • Tydelig angive, hvordan kunderne kan anmelde farlige produkter. Sådanne anmeldelser skal omgående behandles og behørigt besvares inden for fem arbejdsdage.
  • Konsultere oplysninger om tilbagekaldte/farlige produkterEU's system for hurtig varsling for farlige forbrugsgoder og fra andre kilder, f.eks. fra retshåndhævende myndigheder, samt iværksætte passende tiltag med hensyn til de berørte produkter, hvis de kan identificeres.
  • Stille særlige kvikskranker til rådighed for EU-medlemsstaternes myndigheder til anmeldelse af farlige produkter og fremme af formidlingen af spørgsmål om produktsikkerhed.
  • Træffe foranstaltninger til forebyggelse af, at allerede fjernede farlige produkter sættes til salg igen.
  • Oplyse/uddanne sælgere for at øge deres kendskab til EU's lovgivning om produktsikkerhed, kræve, at de overholder den, og sørge for, at de har linket til fortegnelsen over EU's lovgivning om produktsikkerhed.

Næste skridt

E-markedspladserne og Europa-Kommissionen vil hver sjette måned vurdere de fremskridt, der er gjort, og offentliggøre en rapport.

Europa-Kommissionen opfordrer andre e-markedspladser til at følge det gode eksempel fra de fire virksomheder, der i dag stiller sig i spidsen, og til at tilslutte sig og bidrage til forbedringen af produktsikkerheden på internettet for forbrugerne i EU.

Baggrund

I henhold til direktivet om e-handel (artikel 14) skal farlige produkter, der er sat til salg, fjernes hurtigt og effektivt, uden at der dog angives en nærmere tidsfrist.

I sin meddelelse fra september 2017 om bekæmpelse af ulovligt indhold på nettet satte Europa-Kommissionen sig for at overvåge fremskridtene i bekæmpelsen af ulovligt indhold på nettet og vurdere behovet for yderligere foranstaltninger. Som opfølgning herpå vedtog Kommissionen i marts 2018 en henstilling med et sæt operationelle foranstaltninger, som virksomheder og medlemsstater skal iværksætte for yderligere at optrappe dette arbejde, før det besluttes, om der er behov for at foreslå mere lovgivning. Henstillingen gælder alle former for ulovligt indhold, f.eks. terrorrelateret indhold, tilskyndelse til had og vold, børnepornografi, usikre produkter og krænkelse af ophavsretten.

EU's system for hurtig varsling giver mulighed for hurtig udveksling af oplysninger mellem 31 europæiske lande og Europa-Kommissionen om farlige forbrugsgoder, som udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko for forbrugerne. Den 12. marts 2018 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin rapport om systemet for hurtig varsling om farlige produkter i 2017 - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
25. juni 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark