Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. oktober 2019Repræsentationen i Danmark

Fiskeri i Atlanterhavet og Nordsøen i 2020

Forud for Rådsmødet for fiskeri den 16.-17. december har Kommissionen vedtaget sit forslag om fiskerimuligheder for 2020 for 72 bestande i Atlanterhavet og Nordsøen: for 32 bestande er fiskekvoten enten forhøjet eller forbliver uændret, for 40...

DK-fiskerikontrol

Fiskerimulighederne eller de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) er kvoter, der fastsættes for de fleste kommercielle bestande for at opretholde eller genoprette sunde bestande, samtidig med at fiskerisektoren kan få lov til at fange den størst mulige mængde fisk.

I overensstemmelse med målene og den retlige ramme for den fælles fiskeripolitik foreslår Kommissionen fiskerimuligheder på niveauet for "maksimalt bæredygtigt udbytte" (MSY) for bestande, der er genstand for en fuld videnskabelig vurdering, og på "forsigtighedsniveau" for andre bestande. I forslaget følges Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) råd.

Det forslag, der blev fremlagt i dag, vil blive forelagt for medlemsstaterne til drøftelse og vedtagelse på Rådsmødet for fiskeri den 16.-17. december i Bruxelles med henblik på anvendelse fra den 1. januar 2020.

Detaljer

Publikationsdato
24. oktober 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark