Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. oktober 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

FN’s klimarapport: 1,5° er muligt, hvis vi handler nu og bruger alle værktøjer...

FN’s særlige klimapanel (IPCC) har udsendt sin rapport om virkningerne af den globale opvarmning og globale drivhusgasudledninger. Rapporten giver politikere over hele kloden et stærkt videnskabeligt grundlag for deres bestræbelser for at modernisere...

FN’s klimarapport

EU’s kommissær for klima og energi, Arias Miguel Cañete, og kommissæren for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas, bifalder rapporten, der kommer to måneder før de internationale klimaforhandlinger i Katowice, Polen. Rapporten giver samtidig et rettidigt input til Kommissionens forslag til en strategi for langsigtede reduktioner af drivhusgasemissioner i EU. Strategien bliver fremlagt i november.

Kommissærerne Arias Cañete og Carlos Moedas siger i anledning af rapporten:

”EU er gået forrest i bekæmpelsen af de grundlæggende årsager til klimaændringer og i styrkelsen af et samlet globalt svar på dem inden for rammerne af Paris-aftalen. Dagens rapport repræsenterer en bemærkelsesværdig bestræbelse fra forskerne på at informere beslutningstagere over hele verden og samfun+det som helhed. Den EU-finansierede forskning har ydet et uundværligt bidrag til denne forpligtelse. Vi vil gerne takke forskerne for deres fremragende arbejde med at levere denne rettidige rapport.

For tre år siden da 195 lande vedtog Paris-aftalen bad vi IPCC om at fortælle os, hvilke foranstaltninger, der var behov for for at begrænse den globale opvarmning til 1,5° C, og hvad der ville ske, hvis verden undlod at gøre det. Videnskaben har nu givet os et klart svar: Rapporten bekræfter, at det er nødvendigt at begrænse klimaforandringerne til 1,5° C for at undgå de værste konsekvenser og mindske sandsynligheden for ekstreme vejrforhold. Den viser, at den menneskeskabte globale opvarmning allerede er nået 1° C over præindustrielle niveauer og stiger med ca. 0,2° C hvert årti. Virkningerne af den globale opvarmning er allerede ved at forandre vores miljø, og trendændringer er registreret i hyppigheden og intensiteten af ekstreme vejrforhold. EU vil arbejde for at løse disse udfordringer og forventer, at andre følger. Alle parter må øge indsatsen i forhold til de løfter, der blev indgået med Paris-aftalen.

Rapporten viser at 1,5° C er muligt, forudsat at vi handler nu og bruger alle værktøjer til vores rådighed. I december mødes landene til FN’s klimatopmøde (COP24) i Katowice, Polen, for at vurdere fremskridtene i retning af vores globale klimamål. Verden bliver nødt til at øge den kollektive ambition, vi skal levere på vores mål, og vi skal begynde at forberede os på at opnå en kulneutral økonomi hurtigst muligt i dette århundrede. Det er det budskab, vi tager med til Katowice.

Kommissionen vil til november fremlægge en EU-strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissionerne og vil inddrage rapportens værdifulde bidrag. Strategien vil repræsentere en omfattende vision for moderniseringen af vores økonomi, vores industrier og vores finansielle sektor. EU vil arbejde for at reducere drivhusgasemissionerne i overensstemmelse med Paris-aftalen og for at gøre vores økonomi mere moderne, innovativ, konkurrencedygtig og robust.

Kort sagt: Da der ikke er nogen planet B, må det være vores primære mission at redde planeten jorden. Forskning og innovation vil spille en afgørende rolle i vores bestræbelser på at håndtere klimaforandringerne, og EU vil fortsat være førende på dette område. Vi har sat klimaet i centrum for vores forslag til EU’s nye forskningsprogram Horizon Europe. Vi foreslår at investere 35% af programmet til klimamål gennem udviklingen af innovative og omkostningseffektive kulstoffri løsninger. Vi må hæve vores ambitioner for bekæmpelsen af klimaforandringer i overensstemmelse med rapportens resultater og gøre dagens udfordringer til muligheder.”

Detaljer

Publikationsdato
8. oktober 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark