Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. marts 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Fødevaresikkerhed og styrkede fødevaresystemer

Kommissionen onsdag den 23. marts 2022 vedtaget en meddelelse om global fødevaresikkerhed, fødevaresikkerhed i EU og styrkelse af landbrugssektorens modstandsdygtighed...

Landbrug

Initiativet har tre dimensioner:

 • global fødevaresikkerhed - Ruslands invasion af Ukraine har yderligere destabiliseret de følsomme landbrugsmarkeder og givet anledning til alvorlig bekymring med hensyn til fødevaresikkerheden. Begge lande er vigtige leverandører af hvede til EU, Mellemøsten og Nordafrika. Derfor er det er nødvendigt at tage fat på de kortsigtede konsekvenser af krigen og forudse de langsigtede. Kommissionen foreslår anbefalinger til medlemsstaterne om solidaritet med Ukraine og om, hvordan eksportrestriktioner kan undgås

 

 • fødevaresikkerhed i EU — vedrører tilgængeligheden af fødevarer til overkommelige priser, hvor de mest presserende behov blandt de dårligst stillede tilgodeses. Denne dimension indeholder anbefalinger til medlemsstaterne om at nedsætte momsen, stabilisere det europæiske landbrugsmarked og støtte producenterne. Den skitserer også nødhjælpsforanstaltninger, hvor Kommissionen:
  - foreslår en støttepakke på 500 mio. euro, bl.a. ved at gøre brug af krisereserven, som skal hjælpe de mest berørte landbrugere
  - giver medlemsstaterne mulighed for at udbetale øgede forskud på direkte støtte til landbrugerne
  - giver medlemsstaterne mulighed for at anvende braklagte arealer til produktion af proteinafgrøder
  - yder støtte til udgifter til privat oplagring af svinekød.

 

 • styrke landbrugssektorens modstandsdygtighed ved at mindske afhængigheden af importeret energi, fossile brændstoffer, gødning og dyrefoder og fremme innovation og biobaserede alternativer.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
23. marts 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark