Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. december 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forældreskab i EU

Kommissionens kommer forslag om anerkendelse af forældreskab mellem medlemsstaterne

Børn

Er omfattet af det danske retsforbehold!

Pressemeddelelse

Forslag om kompetence, lovvalg, anerkendelse af retsafgørelser og accept af officielt bekræftede dokumenter vedrørende forældreskab og om indførelse af en europæisk forældreskabsattest - KOM(2022)695

Spørgsmål og svar

Baggrund:

Det drejer sig om et forslag til forordning om harmonisering på EU-plan af reglerne om anerkendelse af forældreskab i grænseoverskridende situationer under hensyntagen til barnets tarv.

Se også Kommissionen's forslag om styrkelse af ligestillingsorganernes rolle og uafhængighed

Detaljer

Publikationsdato
7. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark