Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. januar 2019Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Foreløbig aftale om balancen mellem arbejdsliv og privatliv...

Foreløbige aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om Europa-Kommissionens forslag til et nyt direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner bl.a. mht. fædreorlov m.m.

Balance mellem arbejdsliv og privatliv

Førstenæstformand Frans Timmermans, kommissær Marianne Thyssen og Vĕra Jourová udtrykker tilfredshed med aftalen i følgende udtalelse:

"Den foreløbige aftale, som Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen har indgået i dag, er godt nyt for Europas familier. Den europæiske søjle for sociale rettigheder har til formål at forbedre europæernes hverdag. Dagens foreløbige aftale gør denne vision meget konkret, da den giver familier med erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner et reelt valg om, hvordan de vil kombinere deres arbejdsliv og familieliv. Dette er et stort skridt hen imod et mere socialt Europa og viser søjlens sande ånd.

Med de nye regler om balance mellem arbejdsliv og privatliv, der er tilpasset forholdene i det 21. århundrede, kan mænd og kvinder dele deres omsorgsansvar over for børn og pårørende ligeligt. I dagens aftale fastsættes en europæisk minimumsstandard på 10 dages fædreorlov for fædre efter barnets fødsel til samme sats som sygedagpenge. Den styrker den eksisterende ret til 4 måneders forældreorlov, ved at 2 måneder af orloven ikke kan overdrages forældrene imellem, og ved at der indføre kompensation for disse 2 måneder på et niveau, der fastsættes af medlemsstaterne. Vi er også blevet enige om EU-bestemmelser om orlov for omsorgspersoner med 5 dage pr. arbejdstager om året som en ny ret for arbejdstagere. Sidst, men ikke mindst, giver de nye regler forældre og omsorgspersoner ret til at anmode om fleksible arbejdsordninger.

Men det handler ikke kun om at styrke individets rettigheder. De nye regler udgør en model for indbyrdes tilpasning af sociale og økonomiske prioriteter. Virksomhederne vil kunne tiltrække og fastholde talentfulde kvinder og mænd. Den europæiske økonomi vil nyde godt af dette forslag, som vil bidrage at udligne den kønsbetingede forskel i beskæftigelsesfrekvensen. Bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv for både kvinder og mænd er ikke kun den mest retfærdige, men også den mest intelligente løsning."

De næste skridt

Den foreløbige aftale skal nu vedtages formelt i både Europa-Parlamentet og Rådet.

Baggrund

For at tackle de udfordringer, som erhvervsaktive forældre og omsorgspersoner oplever, når de forsøger at forene arbejdsliv og ansvar for familien, foreslog Europa-Kommissionen initiativet om balance mellem arbejdsliv og privatliv i april 2017. Initiativet er et vigtigt element i den europæiske søjle for sociale rettigheder.

I direktivet om balance mellem arbejdsliv og privatliv fastsættes en række nye eller højere standarder for forældre- og fædreorlov, orlov for omsorgspersoner og retten til at anmode om fleksible arbejdsordninger. Der tages hensyn til små og mellemstore virksomheders behov, og det sikres, at de ikke rammes uforholdsmæssigt hårdt. Det nye direktiv suppleres af politik- og finansieringstiltag, der støtter EU-landene i at styrke den eksisterende lovgivning om afskedigelser, udvikle formelle omsorgstjenester og tackle de økonomiske ulemper, som hæmmer sekundære forsørgeres incitament til at arbejde.

Detaljer

Publikationsdato
24. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark