Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. januar 2021Repræsentationen i Danmark

Forlængelse af den DK-ordning til kompensation for aflyste offentlige arrangementer godkendt

Kommissionen har konkluderet, at en forlængelse af en dansk ordning om kompensation til virksomheder for skader lidt på grund af aflysning af offentlige begivenheder på grund af coronavirusudbruddet er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

approved

Den eksisterende ordning blev oprindeligt godkendt den 12. marts 2020 (sagsnummer SA.56685). Kommissionen godkendte ændringer til ordningen den 18. maj (SA.57209) og den 30. november 2020 (SA.59667).

Ordningen gør det muligt for Danmark at kompensere eventarrangører for deres tab som følge af de restriktioner, som den danske regering måtte indføre for at begrænse spredningen af coronavirus, hvilket førte til aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af planlagte begivenheder.

Danmark anmeldte følgende yderligere ændringer til ordningen:

i) en forlængelse af ordningen for så vidt angår den periode for hvilken støtte kan tildeles frem til den 28. februar 2021 (hidtil frem til den 3. januar 2021) og

ii) ordningens budget øges fra 2,8 milliarder kr. (372 millioner EUR) til 3,2 milliarder kr. (425 millioner EUR). Budgetforøgelsen skyldes ordningens forlængelse.

Kommissionen vurderer, at ordningen er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemslandene træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller sektorer for tab, der er direkte forårsaget af usædvanlige begivenheder som f.eks. coronavirusudbruddet.

Kommissionen har konkluderet, at den ændrede danske støtteordning vil kompensere for skader, der hænger direkte sammen med coronavirusudbruddet og de restriktioner, som de danske myndigheder har indført.

Kommissionen konkluderede også, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, idet den forventede kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaden.

Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, navnlig artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Detaljer

Publikationsdato
21. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark