Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. marts 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i dansk sag om gældssanering m.m.

Den 8. februar 2017 indsendte A en ansøgning om gældssanering til Sø- and Handelsretten i København. Ansøgningen vedrørte gæld indgået med danske kreditorer i perioden fra og med 1999. Der er både offentlige og private kreditorer.

Forslag til afgørelse i sag C-633/16

A er dansk statsborger og beskæftiget af B i Danmark. Han har også ubegrænset skattepligt i Danmark. Han har bopæl i Sverige. Sø- and Handelsretten afviste ansøgningen ved dom af den 6. april 2017 med den begrundelse, at A ikke hører under dansk myndighed, da "ansøgeren ikke udøver erhvervsaktivitet og ikke har bopæl i Danmark".

Sagen er nu for Østre Landsret for at få afgjort spørgsmålet, om A hører under dansk myndighed for så vidt angår ansøgningen om gældssanering.

Østre Landsret vil gerne have Domstolens svar på, om EU-lovgivningen udelukker en kompetenceregel som den danske, hvis mål er at sikre, at den ret, som behandler en sag om gældssanering, kender til og i sin vurdering kan tage højde for den særlige socioøkonomiske situation, som den gældsramte og hans eller hendes familie måtte leve i og som må formodes at skulle leve i fremover, og at vurderingen kan gennemføres på baggrund af allerede fastlagte kriterier, der fastsætter, hvad der kan anses for at være en acceptabel beskeden levestandard under gældssaneringen.

18. JUNI 2021
Forslag til afgørelse i sag C-716/17 A

Detaljer

Publikationsdato
27. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark