Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. september 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i sag om parkering på rastepladser i Danmark

Den 7. september 2023 kom domstolen med forslag til afgørelse i sag C-167/22 - Kommissionen mod Danmark om parkering på rastepladser

Regler
Generelle publikationer7. september 2023
Domstolens forslag til afgørelse

 

Om sagen:

Kommissionen har nedlagt påstand om, at Danmark ved at begrænse den maksimale parkeringsvarighed på statsejede rastepladser langs motorvejsnettet i Danmark til 25 timer har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til bestemmelserne om den frie udveksling af transportydelser.

Kommissionen gør gældende, at 25-timersreglen, om end den ikke udgør direkte forskelsbehandling, ikke desto mindre udgør en hindring i den fri udveksling af tjenesteydelser, idet reglen ikke påvirker danske og ikkehjemmehørende vognmænd på samme måde. Chauffører for ikkehjemmehørende vognmænd vil have sværere ved at overholde deres køre- og hviletidsforpligtelser, der følger af EU-retten end chauffører for danske vognmænd, der har driftscentraler i Danmark, hvortil chaufførerne kan returnere og parkere, mens de afholder deres hviletid.

Efter Kommissionens opfattelse kan reglen ikke retfærdiggøres af de af Danmark påberåbte formål om
i) at sikre mere kapacitet til, at chauffører kan afholde deres pauser og kortere hvil
ii) at komme ulovlig trafikfarlig parkering på motorvejsrastepladserne til livs
iii) at sikre ordnede forhold på rastepladserne ved at modgå de negative effekter, som langtidsparkering medfører, og
iv) at sikre chaufførernes miljø- og arbejdsforhold, idet reglen ikke er egnet til at nå disse hensyn og i øvrigt går videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Detaljer

Publikationsdato
7. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark