Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. januar 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i sagen Bevola og Jens W. Trock om beskatning og filialer i andre medlemsstater

Generaladvokaten foreslår i sit forslag til afgørelse i dag EU-Domstolen at besvare Østre Landsret spørgsmål med, at en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, kan fradrage tab i et nationalt fast...

dom1-istock-thinkstock-web.jpg

Det er ikke tilstrækkeligt til, at denne uforenelighed ikke foreligger, at moderselskabet kan vælge at være omfattet af en ordning med »international sambeskatning« som den, der er fastsat i den danske lovgivning, hvorefter det med henblik på den samme skat skal samle alle sine datterselskaber og alle sine faste driftssteder, der er beliggende uden for Danmark, i en pulje i en periode på 10 år.

Om sagen:

A/S Bevola er et selskab hjemmehørende i Danmark, der producerer produktplatforme til opbygning af lastbiler, anhængere og trailere. Selskabet er datter- og datterdatterselskab af andre, ligeledes danske, selskaber, der kontrolleres af Jens W. Trock ApS, koncernens moderselskab, der ligeledes er hjemmehørende i Danmark.

I indkomståret 2009 havde A/S Bevola datterselskaber og faste driftssteder i forskellige EU-medlemsstater. Selskabet havde bl.a. et fast driftssted i Finland. Det finske faste driftssted blev lukket i 2009, og tabet fra dette selskab, der var på 2,8 mio. DKK, kunne ikke udnyttes i Finland. På denne baggrund anmodede A/S Bevola om fradrag af tabet i selskabets skattepligtige indkomst i Danmark.

Den 20. januar 2014 fastslog de danske myndigheder, at A/S Bevola ikke var berettiget til fradraget, idet selskabsskatteloven ikke tillader, at indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted beliggende i en fremmed stat medregnes i den skattepligtige indkomst, medmindre selskabet har valgt at være omfattet af ordningen med international sambeskatning.

A/S Bevola indbragte denne afgørelse for Østre Landsret, idet de gjorde gældende, at der ville have været mulighed for at foretage fradrag, hvis et dansk fast driftssted havde lidt tilsvarende tab, og at denne forskellige behandling udgjorde en restriktion for etableringsfriheden.

På denne baggrund har Østre Landsret spurgt EU-Domstolen, om EU-retten er til hinder for en national beskatningsordning, der medfører, at der er mulighed for fradrag for tab i indenlandske filialer, mens der ikke er mulighed for fradrag for tab i filialer beliggende i andre medlemsstater, medmindre koncernen har valgt international sambeskatning.

Detaljer

Publikationsdato
17. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark