Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. juni 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i sagen om Polen's domstoles uafhængighed

Om sag C-192/18:Kommissionen gør gældende, at Polen ved at ændre sin nationale lovgivning har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen og krænket princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i...

polen-wavebreak_media-thinkstock-web.jpg

Den polske nationale lovgivning indførte et skel mellem mænds og kvinders pensionsalder, når de arbejdede som almindelig dommere, højesteretsdommere og anklagere.

Kommissionen har ligeledes gjort gældende, at Domstolen skal erklære, at ved at sænke pensionsalderen for dommere ved de almindelige domstole samtidig med at justitsministeren får ret til at træffe afgørelse, om forlængelse af dommeres tjenesteperiode, så har Polen tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 19, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Detaljer

Publikationsdato
20. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark