Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. december 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Forslag til afgørelse i sagerne om om fællesskabsrettens grundsætninger

Parlamentet og Rådet skal frifindes i søgsmålene anlagt af Ungarn og Polen med påstand om annullation af ordningen med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af tilsidesættelse af retsstatsprincippet...

Ofres rettigheder: ny strategi styrker ofrenes stilling

Ordningen blev vedtaget med et tilstrækkeligt retsgrundlag, er forenelig med artikel 7 TEU og er i overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet

Baggrund:

Ungarn og Polen hævder i disse sager, at Domstolen bør annullere forordning (EU, Euratom) 2020/2092, subsidiært visse af dens artikler.
Domstolen skal afgøre om, forordning 2020/2092, som indeholder en mekanisme til i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget at beskytte det mod medlemsstaters overtrædelser af retsstatsprincippet, er vedtaget på et passende retsgrundlag, og om den er kompatibel med en række bestemmelser i primær lov, navnlig artikel 7 i Traktaten om Den Europæiske Union.
Domstolen sættes i plenum, hvilket er den passende sammensætning for afgørelse af sager af ”særlig vigtighed” (artikel 16 i Statutten for Den Europæiske Unions Domstol)

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
2. december 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark