Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Supplerende information15. september 2017Repræsentationen i Danmark

Fredag den 15. september

EU i dagens aviser

15. september 2017

Dagens EU-tophistorier

Briterne kommer til at fortryde Brexit
Brexit optager stadig medierne, og i Politiken kan man i dagens Signatur læse, at landets farvel til EU vil blive en dyr omgang. Uroen breder sig i landet, som datoen nærmer sig, og avisen sammenligner det med Dunkirk under Anden Verdenskrig. Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA) citeres for at kalde Brexit et skridt i den rigtige retning. I Information kan man da også læse en artikel, hvor formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, håber på en god aftale for Storbritannien, da en god aftale kan være et forbillede for Danmarks fortsatte medlemskab af EU. Han langer ud efter både Danmarks og EU's strategi, som betyder, at Storbritannien kun får adgang til det indre marked, hvis de accepterer fri bevægelighed af arbejdskraften. Kritikken møder dog modstand fra EU tilhængere i samme avis, som ikke mener de ”straffer” briterne, og advarer derimod Dansk Folkeparti mod at gå briternes ærinde. Henny Mathiesen fra Svendborg støtter i et debatindlæg i Jyllands-Posten op om det gode ved Brexit, for han mener det er et sundt opgør med den magt, som EU har fået gennem tiden, der har frataget nationalstaterne mere og mere indflydelse på egne forhold.
Kilder: Politiken, s. 7; Information, s. 1, 4, 5; Jyllands-Posten, s. 20

Danmark til EU: Forlæng grænsekontrollen til fire år
Grænsekontrollen er omdrejningspunktet for flere lande i EU, som ønsker en aftale om at den forlænges i fire år, fremgår det af Altinget i går samt Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten og Weekendavisen i dag. Tyskland, Norge, Østrig, Frankrig og Danmark har ifølge avisen sendt et brev til EU-Kommissionen, hvor man beder om mere selvbestemmelse over grænsekontrollen, forudsat der eksisterer en terrortrussel. I forlængelse af det, kan man i BT læse, at integrations- og udlændingeminister Inter Støjberg (V) vil have alle muligheder undersøgt, vedrørende hjemsendelse af folk, som ikke har ret til at være i Europa. Meget rammende for debatten, så har Weekendavisen bragt en længere opsummering på det grænseløse Europa fra 2001 frem til 2017.
Kilder: Altinget; BT, s. 4; Jyllands-Posten, s. 4; Kristeligt Dagblad, s. 2; Weekendavisen, s. 8

Andre EU-historier: Prioriterede emner

Udenrigspolitik: Tysk-Tyrkisk strid spidser til
Forholdet mellem Tyrkiet og Tyskland er på frysepunktet, fremgår det af Jyllands-Posten i dag. Det er ifølge avisen blandt andet beskyldningerne fra Tyrkiets stærke mand, Recep Tayyip Erdogan, at Tyskland drives af fascisme og nazisme, som har fået både forbundskansler Angela Merkel og SPDs Martin Schulz til at trække grænser skarpt op. Erdogan har opfordret alle tyskere med tyrkisk baggrund i Tyskland, til at lade være med at stemme på de store partier ved Forbundsvalget, fordi han mener, de er kritiske overfor Erdogan. I samme avis kan man læse, at netop spørgsmålet om Tyrkiets optagelse i EU, er noget som Martin Schulz og Angela Merkel kan blive enige om i den igangværende valgkamp. De overvejer at afbryde optagelsesforhandlingerne. Men som det fremgår af Berlingske, så har Tyrkiet endnu ikke opgivet håbet om optagelse.
Kilder: Jyllands-Posten, s. 13, 18; Berlingske, s. 8

Handel: Madens jerntæppe
I Weekendavisen kan man i dag læse en opsigtsvækkende historie om forskelsbehandling af fødevaremarkeder. Avisen kan fortælle om forskelle på kendte mærkers madvarekvalitet, afhængig af hvor de sælges. Således dokumenterer avisen eksempelvis, at børneretten fiskefingre fra producenten Iglo, kun har 50,2 procent fisk i den version, der sælges i Slovakiet, mens den har 63,8 procent i den østrigske udgave.
Kilde: Weekendavisen, s. 11

Retlige anliggender: DSB sylter passagerers ret til mad
I Politiken kan man læse et par artikler om togpassagerer og deres ret til mad, såfremt der er opstået store forsinkelser. En ret, som de danske togselskaber har skulle efterleve, siden det blev vedtaget for otte år siden i EU. DSB mener dog ikke den lov gælder togdrift. I samme avis kan man læse at de svenske jernbaner er anderledes fleksible, da de giver både mad og drikke, hvis der er forsinkelser på mere end en time. Midt i den debat, kan man så i Jyllands-Posten læse, at der er politisk opbakning til at nedlægge Banedanmark som selvstændig banevirksomhed. Fremtiden er dog usikker, for det er ikke givet, det igen bliver Arriva som kommer til at stå for driften.
Kilder: Politiken, s. 1, 4; Jyllands-Posten s. 7

Andre EU-historier

Handel: Vestas jagter guld på Mongoliets højsletter
I Børsen i dag kan man læse et par artikler om Vestas interesse for den mongolske højslette. Det er Gobi ørkenen, som har vindmøllegigantens interesse, da der er særdeles gunstige forhold for vindmølleenergi. De har modtaget en ordre på 25 vindmøller, og projektet er støttet af Klimainvesteringsfonden med 15 millioner kroner. Den samlede investering er på 120 millioner dollars, og den resterende sum ydes som lån fra Den Europæiske Investeringsbank.
Kilde: Børsen, s. 24

Finansielle anliggender: EU-lande går glip af milliarder fra Google og Facebook
Politiken bringer i dag en artikel, som kigger på de store summer de europæiske lande går glip af fra Google og Facebook, i form af selskabsskat. Som det fremgår af avisen, så kanaliserer virksomhederne deres overskud til lande med lav selskabsbeskatning, og avisen giver et eksempel med Facebook, som kun betale 0,03 procent i skat i 2015 til EU lande. Til sammenligning, så betalte Facebook 28 procent til resten af verden. Google har næsten ligeså skæve tal, med 0,82 procent mod 6 procent i resten af verden.
Kilde: Politiken, s. 5

Klima: Regeringen truer fremtiden for det samfund, den er sat til at lede
Information bruger i dag en debat, som angriber regeringens manglende vilje til at tage ordentligt fat om klimaudfordringerne. En situation, som kræver store ændringer, men som indlægget punktvis skitserer, så har regeringen modarbejdet alt fra cirkulær økonomi, tilladelser til at søge efter fossile brændstoffer til at modsætte sig et EU-forbud imod pesticidet flupyrsulfuron-methyl, der ifølge EU-Kommissionen skal mærkes »meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer«.
Kilde: Information, s. 14-15

Retlige anliggender: EU-dom: Ryanair skal følge EU-landes arbejdsret
Jyllands-Posten kan i dag bringe en artikel om Ryanair, som har tabt en sag ved EU-Domstolen. Sagen handler om en dom, selskabet fik ved belgisk domstol, som de ikke mente havde juridisk ret til at afsige, da medarbejdere hos Ryanair er ansat på kontrakt gennem andre lande end Belgien. Det har Ryanair nu ikke fået medhold i, og skal således overholde EU-landenes arbejdsret.
Kilde: Jyllands-Posten, s. 12

Institutionelle anliggender: EU på ret kurs
Både i Politikens og Informations Leder, kan man i dag læse om ros til EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker for hans tale til unionen. Juncker kalder Brexit for den største krise i EU's historie, men gør det samtidig også klart, at det er en ny begyndelse. Men ikke alle deler Politikens positive vinkel, og således kan man i Ekstra Bladet læse både et debatindlæg og en leder, som kalder hans tale uden jordforbindelse, og at hans tale om fremtiden giver gåsehud, da den peger i retning af at Danmark skal tvinges til at opgave kronen.
Kilder: Politiken, s. 1, Ekstra Bladet, s. 27, 40; Information, s. 20

Interne anliggender: Tre delstater er blandt EU's 10 største økonomier
Jyllands-Posten bringer i dagen artikel, som kigger nærmere på de tyske delstater Nordrhein-Westfalen, Bayern og Baden-Wurttemberg. Tre delstater som ville indtage en plads blandt de ti største økonomier, hvis de var selvstændige lande. Delstater som alle har et bruttonationalprodukt der er mere end dobbelt så stort som Danmarks.
Kilde: Jyllands-Posten, s. 11

Sikkerhedspolitik: Indsatsen mod terror øges trods ny undersøgelse
Politiken og Weekendavisen kigger i dag nærmere på Afrika og bekæmpelsen af smuglere og terrorister. Politiken kan fortælle at en undersøgelse viser, at den største faktor for folk, til at slutte sig til terrorbevægelser i de fattige afrikanske lande, er myndighedernes aktioner, hvor pårørende eller venner er dræbt. Undersøgelsen bygger på interview med nogle af verdens mest bestialske terrorgrupper herunder Boko Haram, Islamisk Stat og Al-Shabaab. Viljen til at hjælpe med at rette op på problemerne på kontinentet er til stede, men som den franske præsident, Macron påpeger, så er udfordringerne i Afrika anderledes end dem man så i Vesteuropa efter Anden Verdenskrig, og en Marshall plan vil således ikke virke.
Kilder: Politiken, s. 12; Weekendavisen, s. 13

Detaljer

Publikationsdato
15. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark