Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Supplerende information4. maj 2018Repræsentationen i Danmark8 min læsetid

Fredag den 4. maj

Tophistorier

EU vil dæmme op for Kinas indflydelse i Europa
Flere medier skriver, at de store EU-lande vil sætte en stopper for kinesisk indflydelse og investeringer i Europa. Børsen skriver, at udspillet fra Europa-Kommissionen om en samlet europæiskscreenings-mekanisme - og dermed en mulig afvisning af investeringer fra tredjelande - debatteres i øjeblikket i Europa-Parlamentet. Danmark er tøvende overfor det tysk-fransk inspirerede initiativ. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kunne torsdag ikke kommentere den danske holdning, men det forlyder at regeringen vil undgå protektionisme. “Kina er en hybrid mellem markedsøkonomi og planøkonomi, og det giver os en række problemer i Vesten. Investeringer er et de områder, hvor vi er udfordret. Men jeg spørger mig selv, om der overhovedet er behov for en screeningsmekanisme, og vil gerne have mere dokumentation, før vi lovgiver om det, så vi ikke sender et unødvendigt negativt signal til kineserne,” siger Peter Thagesen, underdirektør i DI. Han efterlyser blandt andet beviser for, at Kinas investeringer er en del af en større national strategi, der skal stoppes. I et debatindlæg i Børsen, skriver Christian Frigast, bestyrelsesformand, Axcelfuture: ”Vi må ikke glemme, at EU har skabt et Europa med fred og med enorm fremgang i den gensidige handel, som vi i Danmark nyder rigtig godt af. Det er ubestrideligt, at Danmark uden EU ville stå meget svagere ift. frihandel, men også politisk overfor f.eks. Rusland, der opfører sig meget aggressivt på de politiske scener i flere vestlige lande, og Kina, der ikke bare følger de spilleregler, vi i Vesten mener, skal gælde. Vi skal dog også huske, at globaliseringen ikke nødvendigvis kommer alle til gode.” MetroXpress fortæller, at den danske økonomi forventes at vokse stabilt de kommende år, og beskæftigelsen stiger yderligere, ifølge EU-Kommissionen seneste prognose.
Børsen, s. 4, 22, 28-29, 29, 33; MetroXpress, s. 20; Information, s. 16 (04.05.2018)

Prioritede historier

EU vil kæmpe for journalisters liv og rettigheder
Børsen skriver, at alt for mange journalister er blevet dræbt inden for EU's grænser, mens de arbejdede på historier om omfattende korruptionssager. For at beskytte journalister mod vold og trusler opfordrer EU-Parlamentet til at oprette et uafhængigt og upartisk tilsynsorgan i samarbejde med journalistorganisationer. Det fortæller EU-Parlamentets ordfører på sagen, den italienske socialist Barbara Spinelli. Altinget skriver om EU´s nye indsats mod fake news. Hos Dansk Journalistforbund er man enig i, at fake news skal bekæmpes, men det skal ske med de rigtige midler, understreger Hans Jørgen Dybro, der er politisk konsulent i forbundet. "Vi er positive overfor, at man forpligter de sociale medier til at følge nogle anvisninger. Det er et vink med en vognstang til Google og Facebook om, at man kommer med en endnu større hammer, hvis ikke vi ser forbedringer. Intentionerne er gode, men vi frygter, at det er optrækket til en EU-overstatslig kontrol af medierne," siger Hans Jørgen Dybro. Tilbage i 2015 oprettede EU's udenrigstjeneste arbejdsgruppen East StratCom Task Force med formålet at fremme korrekt viden om EU, afsløre særligt russisk misinformation og støtte uafhængige medier i EU's østlige partnerlande.
Altinget; Børsen, s. 28 (04.05.2018)

Institutionelle anliggender

Theresa May er under pres
Jyllands-Posten fortæller, at et flertal af EU-positive lords og baronesser i overhuset giver Theresa May en række nederlag og prøver at dreje Brexit i en blød retning. De beskyldes for at forpurre »folkets vilje«. De knap 800 lords og baronesser i overhuset er ikke vant til at have fans. Men det har de fået nu, da et flertal af dem forsøger at føre Brexit i en blødere retning. Overhuset har blandt andet vedtaget, at Storbritannien skal gå efter en toldunion med EU, og har bundet regeringens hænder i spørgsmålet om EU-landegrænsen mellem Irland og det britiske Nordirland. Det har også vedtaget, at parlamentet ikke bare skal sige ja eller nej til den endelige Brexit-aftale med EU.
Jyllands-Posten, s. 13 (04.05.2018)

Interne anliggender

Dansker ser lyst på EU
I et debatindlæg på Altinget, skriver Bjarke Møller Direktør, Tænketanken Europa: ”I et kvart århundrede har de danske EU-forbehold begrænset Danmarks mulighed for at øve indflydelse på det europæiske samarbejde om forsvaret, økonomien, mønten og kriminalitetsbekæmpelse. Tilhængerne af forbeholdene mener, at de nærmest er en slags garanter for dansk suverænitet. I dag har de færreste politikere mod til at udfordre unionsforbeholdene, og det er tydeligt, efter at ja-partierne tabte folkeafstemningen 3. december 2015. Frygten for vælgerne er nærmest institutionaliseret. Forbeholdene er forvandlet til moderne tabuer. Prisen er bare, at den danske EU-debat ofte ender som en defensiv forsvarsøvelse, der handler om at begrænse EU.”
Altinget (04.05.2018)

Godt at regeringen ikke lader sig intimidere af EU-kommissær
I et debatindlæg på Altinget, skriver Erik Østergaard administrerende direktør i DTL-Danske Vognmænd: ”Det var med betydelig lettelse, at jeg læste transportminister Ole Birk Olesens reaktion på EU-Kommissionens seneste henvendelse - denne gang vedrørende 25-timers tidsbegrænsning på statslige danske rastepladser langs motorvejene. Ministeren sagde - og jeg kan ikke være mere enig: "Som jeg ser det, så handler det her om, at vi har en branche, der hidtil har fået deres omkostninger til campering og overnatning for lastbilchauffører betalt af de danske skatteydere. Det har ført til et meget stort træk på rastepladserne, særligt i weekenderne." Det efterlader én med indtrykket af, at EU-Kommissionen igen og igen nægter at anerkende, hvordan virkeligheden udspiller sig på de europæiske veje for vejgodserhvervet.”
Altinget (04.05.2018)

Infrastrukturstrategi efterlyses
I et debatindlæg på Altinget, skriver Michael Svane Direktør, DI Transport og Infrastruktur: ”Ljubljana- hovedstaden i Slovenien- lagde i sidste uge plads til de såkaldte TEN-T-dage. En begivenhed, der samler mange interessenter fra politik og erhvervsliv og mange flere. Alle samlet om den fælles dagsorden at styrke den trafikale infrastruktur på tværs af EU. I højsædet var mobilitet, innovation og grøn omstilling i transportsektoren, men frem for alt behovet for øgede investeringer i den trafikale infrastruktur. Kulminationen var vedtagelsen af Ljubljana-deklarationen, hvor det europæiske investeringsprogram- Connecting European Facility- udpeges som nøglen til at styrke infrastrukturen i det kommende 7-års budget i EU for perioden 2023 til 2030. Jeg ser meget gerne en plan for Danmarks trafikale infrastruktur frem mod 2035. Planen bør afsætte midler i størrelsesorden på mindst 100 milliarder kroner.
Altinget (04.05.2018)

Venstrefløjen har endelig fået øjnene op for danskheden
I et debatindlæg på Altinget, skriver Pia Kjærsgaard (DF) Folketingets formand: ”Jeg har noteret, at interessen for danskheden også har indfundet sig på venstrefløjen i dansk politik. Socialdemokratiet er begyndt at indrømme fortidens fejltagelser - ja, også et parti som Socialistisk Folkeparti har meldt sig under de danske faner i kampen for danskheden. […] Men der er naturligvis to meget væsentlige årsager: Den ene er den langsomme udskiftning af befolkningen og ændring i demografien til fordel for en primært muslimsk kultur. Den anden årsag er et EU, der gennem de sidste årtier har udhulet den nationale suverænitet - og til sidst globaliseringen.”
Altinget (04.05.2018)

Østeuropa har mere tillid til EU end sine nationale parlamenter
Altinget fortæller, at I Litauen er tilliden til det nationale parlament lav. Men alligevel ligger den tidligere sovjetrepublik i top over tilliden til EU, når man spørger borgerne. Det viser en analyse fra Tænketanken Europa. ”Når man har et svagt demokrati, har man lav tillid til det nationale parlament. Men det har ikke nødvendigvis betydning for graden af tillid til EU," siger Karsten Tingleff Vestergaard, Ph.d.-studerende ved Tænketanken Europa, står bag analysen.
Altinget (04.05.2018)

Retlige anliggender

EU vi stoppe forsøg dyr
MetroXpress skriver, at står det til Europa-Parlamentet, skal alle verdens nationer øjeblikkeligt sætte en stopper for kosmetiske dyreforsøg. Det kræver EU i en resolution, som i går blev vedtaget i Europa-Parlamentet. Siden 2013 har forsøgsdyr i kosmetikbranchen været forbudt i EU-landene. 80 procent af alle kosmetikprodukter indeholder ingredienser, som er testet på dyr.
MetroXpress, s. 14 (04.05.2018)

Sikkerhedspolitik

Hvad skal vi gøre med radikaliserede
Politiken skriver, at unge mænd behøver ikke drage til Syrien for at blive radikaliseret, påpeger EU's sikkerhedskommissær, Julian King, der vil sætte ind mod de hjemmefødte terrorister, som radikaliseres på egen hånd hjemmefra. Han er ikke meget for at rangordne truslerne mod Europa. »Realiteten er, at trusselsbilledet overordnet set stadig er meget højt«, starter den britiske kommissær med at konstatere. Han påpeger, at trusselsbilledet er under konstant forandring, og at der stadig er kolossale udfordringer med EU-borgere, som er draget til Syrien for at kæmpe i Allahs navn, og som nu vender hjem. Julian King er fredag i Danmark for at mødes med blandt andre justitsminister Søren Pape og udlændingeminister Inger Støjberg.
Politiken, s. 12 (04.05.2018)

Udenrigspolitik

Vi lader os snøre af Erdogan
Politikens lederskribent, skriver: ”Tyrkiets enerådige præsident, Recep Tayyip Erdogan, snor de europæiske regeringer og sine allierede i Nato omkring sin lillefinger. Det er en uskøn manøvre - for Tyrkiet, for EU og for Nato. Hans spil bygger på fornemmelsen af, at hverken EU eller Nato vil undvære ham. Prisen betales ikke alene af tyrkiske medier, universiteter, skoler og intellektuelle, men ganske regulært af hele det tyrkiske samfund, som fortsat er underlagt Erdogans undtagelsestilstand. Er vestlige politikere virkelig nødt til at se bort fra denne massive undergravning af tyrkisk demokratisering - ikke fra neden, men helt fra magtens øverste top? Er EU-regeringer virkelig nødt til at ignorere Erdogans misbrug af magten, fordi han påtager sig -- lader sig købe til -- at standse bølgen af flygtninge fra Mellemøsten og Sydasien? Det bør og skal være omvendt. Netop fordi Tyrkiet er medlem af Nato og partner for EU, kan regeringerne i EU og Nato ikke lade som ingenting.”
Politiken, s. 1 (04.05.2018)

Detaljer

Publikationsdato
4. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark